Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Kryzys konstytucyjny w Polsce

Kryzys konstytucyjny w Polsce

Trwający od 2015 r. kryzys konstytucyjny stwarza poważne zagrożenie dla ochrony praw człowieka, zasady praworządności oraz trójpodziału władzy ? wynika z opublikowanego dziś przez HFPC raportu pt. ?Kryzys konstytucyjny w Polsce 2015-2016?. Trwający w Polsce kryzys konstytucyjny ma dwa aspekty. Pierwszy związany jest z wyborem nowych sędziów Trybunału
Konstytucyjnego, a drugi dotyczy zmian w prawie, które mogłyby skutkować sparaliżowaniem prac Trybunału. Opublikowany raport przedstawia kolejne etapy kryzysu konstytucyjnego ? począwszy od przepisu przejściowego w ustawie z czerwca 2015 r., który pozwolił poprzedniej rządzącej większości wybrać 5 sędziów naraz, a skończywszy na ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego z sierpnia tego roku.
W ciągu dwunastu miesięcy Sejm przyjął dwie nowelizacje ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i dwie zupełnie nowe ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. ?Żadna zmiana w zakresie regulacji prawnych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego przyjęta od listopada 2015 r. w żadnym stopniu nie przybliżała do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego? ? mówi Małgorzata Szuleka, współautorka raportu. ?Spór, który w jego początkowych fazach mógłby zostać rozwiązany przy respektowaniu przewidzianych prawem procedur, rozrósł się do problemu, który stanowi poważne zagrożenie dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego? ? mówi Marcin Szwed, współautor raportu.
Raport przedstawia również reakcje społeczności międzynarodowej, jak i reakcje w kraju na wprowadzone zmiany. ?W raporcie wykorzystaliśmy informacje prasowe, opinie, ekspertyzy oraz publicznie dostępne dokumenty. Przywołaliśmy również wypowiedzi polityków w trakcie debat parlamentarnych, po to, by oddać atmosferę, w jakiej toczył się ten spór? ? mówi Marcin Wolny, współautor raportu. Raport dostępny jest na stronie HFPC.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …