Najnowsze informacje

Kserowanie akt bez zgody

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do ministra sprawiedliwości w sprawie sporządzania odpisów i kserokopii akt prokuratorskich w przypadku złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania przygotowawczego. RPO sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący możliwości wykonywania…
….przez strony i ich przedstawicieli fotografii (sporządzania odpisów, kserokopii) akt prokuratorskich w przypadku wniesienia przez pokrzywdzonego zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia bądź umorzenie postępowania przygotowawczego.
Zgodnie z art. 156 § 1 k.p.k. w toku postępowania przygotowawczego stronom i ich przedstawicielom udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Przepis ten znajduje zastosowanie również wtedy gdy akta znajdują się w sądzie, jak ma to miejsce w sytuacji wniesienia zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia bądź umorzenie postępowania przygotowawczego. Praktyka organów władzy sądowniczej w zakresie udzielania stronom i ich przedstawicielom zgody na wykonywanie kopii akt prokuratorskich nie jest w pełni jednolita.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważenie potrzeby podjęcia działań zmierzających do nowelizacji art. 306 § 1b k.p.k. w sposób umożliwiający osobom uprawnionym do złożenia zażalenia, po przesłaniu akt postępowania przygotowawczego do sądu, nie tylko przejrzenie akt, ale także sporządzanie odpisów i kserokopii całości akt, w tym akt postępowania przygotowawczego, bez potrzeby uzyskiwania osobnej zgody prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

Sprawdź także

RPO żąda pełnej rehabilitacji

Kasacja RPO na rzecz skazanych w „procesie brzeskim” uwzględniona. Sąd Najwyższy uniewinnił Wincentego Witosa i …