Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Księgi wieczyste i hipoteka

Księgi wieczyste i hipoteka

Ponad 100 sędziów, a także m.in. liczne grono referendarzy sądowych wzięło udział w dzisiejszej konferencji ?Księgi wieczyste i hipoteka w praktyce sądowej i bankowej?. W organizowanym już po raz 10 spotkaniu udział wziął również minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Księgi wróciły do sądów 20. lat temu.Dzisiaj na wpis czeka sie 0,9 miesiąca
Dwadzieścia lat temu prowadzenie ksiąg wieczystych zostało ponownie powierzone sądownictwu powszechnemu, zaś dziesięć lat minęło od stworzenia pierwszych podstaw prawnych umożliwiających rozpoczęcie procesu tworzenia systemu informatycznych ksiąg wieczystych ? przypomniał w swoim wystąpieniu szef resortu. W trakcie konferencji szczególną uwagę poświęcono wprowadzonej ustawą o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 29 czerwca 2009 r. nowelizacji. Przewidziane nią zmiany są do tej pory największymi, od dnia wejścia w życie samej ustawy o księgach wieczystych i hipotece tj. od 1 stycznia 1983 r. Podjęty wysiłek zaowocował stworzeniem nowych unormowań, których głównym celem było unowocześnienie hipoteki jako instrumentu zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości. Nadto, modyfikacja instytucji hipoteki zmniejszyła zakres obciążeń w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, z uwagi na ograniczenie informacji podlegających ujawnieniu w księdze wieczystej ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski.
Minister sprawiedliwości poinformował również, że przeciętny ogólnopolski czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej za I półrocze tego roku wyniósł 0,9 miesiąca i jest najlepszy od ponad 10 lat. – Osiągnięcie tak doskonałego wyniku nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania oraz ciężkiej i odpowiedzialnie traktowanej pracy przez sędziów, referendarzy sądowych i pracowników administracyjnych sądów. Bardzo dobre rezultaty państwa pracy są także wynikiem informatyzacji sądownictwa powszechnego oraz wprowadzenia w Polsce nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Minister sprawiedliwości przyznał, że w dziedzinie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości istnieje wiele obszarów wymagających modernizacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Za równie istotnie, Minister uznał zmiany organizacyjne. Należy do nich zaliczyć najnowszą reformę ustroju sądów powszechnych, przeprowadzoną ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. Realizuje ona m.in. zamierzenia resortu związane z poszerzaniem kompetencji referendarzy sądowych, w tym poprzez kompleksowe przekazanie spraw wieczystoksięgowych tej grupie zawodowej oraz powierzenie funkcji z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych w wydziałach ksiąg wieczystych

Sprawdź także

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara …