Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Kto do Trybunału Konstytucyjnego

Kto do Trybunału Konstytucyjnego

Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia” zwróciło się do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przyspieszenie prac nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Stosowną uchwałę Podjął Zarząd SSP ? Iustitia? na posiedzeniu 7 marca 2010 roku. W uchwale czytamy m.in.:-Art. 194 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej przewiduje, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów,

wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Obowiązujące przepisy przyznają uprawnienie do zgłaszania kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego wyłącznie ugrupowaniom politycznym. Niestety, zbyt często doświadczenie pokazuje, iż partie polityczne zgłaszają osoby, których kwalifikacje merytoryczne, jak i postawa moralna budzą poważne wątpliwości.
– Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, której nieodłącznym atrybutem jest niezawisłość i niezależność. W interesie państwa prawa jest wybór takich sędziów, którzy reprezentują wysokie standardy profesjonalne, duże doświadczenie, cieszą się autorytetem, tak aby w decyzjach kierowali się wyłącznie literą prawa i sumieniem.
– Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia” apeluje o niezwłoczne dokonanie takich zmian w prawie, aby zagwarantować wybór sędziów spełniających te wymagania.

Sprawdź także

Sprawiedliwość jak szkło

JUSTICE HAS TO BE A GLASS HOUSE – it has to be transparent To temat …