Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Kto ma płacić za mediację

Kto ma płacić za mediację

Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do ministra finansów przedstawia kwestię braku regulacji prawnej umożliwiającej zwolnienie strony postępowania cywilnego, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, od kosztów mediacji. Kosztów mediacji nie zalicza się do wydatków sądowych, nie ma więc podstaw do ich pokrywania przez Skarb Państwa. Takie usytuowanie kosztów mediacji powoduje, że nawet osoby najuboższe muszą ponosić we własnym zakresie koszty skierowaniu sporu na drogę mediacji. Jest to jeden z powodów, dla których mediacja nie upowszechniła się w Polsce. Minister sprawiedliwości, w prowadzonej z rzecznikiem korespondencji dotyczącej omawianego problemu, chociaż początkowo podzielił argumentację rzecznika, to jednak ostatecznie poinformował, że obecna trudna sytuacja finansowa kraju uniemożliwia wprowadzenie jakichkolwiek zmian w postulowanym zakresie.
W ocenie rzecznika zagadnienie to nie może być rozważane wyłącznie z punktu widzenia wydatków, jakie generuje dla budżetu państwa. Konieczne jest spojrzenie szersze, uwzględniające korzyści płynące z tej formy rozwiązywania sporów – w tym korzyści w postaci skrócenia postępowań sądowych, odciążenia sądów i w efekcie zmniejszenia ogólnych kosztów wymiaru sprawiedliwości. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przeanalizowanie przedstawionej argumentacji w kontekście zasadności wygospodarowania stosownych środków z budżetu państwa na ewentualną nowelizację przepisów postępowania cywilnego, tak aby możliwe było zwolnienie od kosztów mediacji osób najuboższych lub ewentualnie określonych kategorii spraw sądowych.

Sprawdź także

16 Dni bez Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s …