Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Kto zorganizuje mediację

Kto zorganizuje mediację

Konkurs ofert na realizację zadania polegającego na świadczeniu transgranicznej usługi mediacyjnej w sprawach rodzinnychw stosunkach polsko- niemieckich w związku z Porozumieniem pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości RP a Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości RFN o współpracy w zakresie mediacji transgranicznych, którego celem jest wspieranie w drodze mediacji działań zmierzających do rozwiązywania konfliktów w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw prowadzonych na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 i 529, sprost.: Dz. U. z 1999 r. Nr 93, poz.1085)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka ogłasza konkurs ofert na realizację zadania polegającego na świadczeniu transgranicznej usługi mediacyjnej w sprawach rodzinnych w stosunkach polsko ? niemieckich. Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji mediatorów, której na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej powierzone zostanie świadczenie usług mediacyjnych w wyżej wskazanych sprawach w 2014 r. Przewidywana liczba mediacji: nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5.

Sprawdź także

Złamano traktaty UE

Wyrok wydany przez polski Trybunał Konstytucyjny wprost stanowi, że stosowanie europejskiego prawa ponad polskim prawem …