Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Kurs oficerski dla prokuratorów

Kurs oficerski dla prokuratorów

Prokuratura Generalna i Naczelna Prokuratura Wojskowa informują, że zgodnie z planem kursów przeszkalania kadr rezerwy w 2016 r., opracowanym przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, w okresie od 22 sierpnia do 18 listopada 2016 r., w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu zostanie zorganizowany kolejny Kurs Przeszkolenia KadrRezerwy , przeznaczony między innymi dla dwudziestu asesorów, prokuratorów oraz osób spełniających warunki określone w art. 14 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.). Odbycie przedmiotowego kursu oraz mianowanie na pierwszy stopień oficerski stanowi warunek podjęcia w przyszłości służby na stanowisku asesora lub prokuratora będącego oficerem w wojskowych prokuraturach garnizonowych.
W trakcie trwania kursu, zgodnie z art. 65 powołanej wyżej ustawy, prokurator (asesor) zachowuje swoje stanowisko oraz prawo do pełnego wynagrodzenia. Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia prosimy o kontakt z Wydziałem Kadr Naczelnej Prokuratury Wojskowej (00-909 Warszawa, ul. Nowowiejska 26 B, telefon numer: 261 846 147 lub 261 846 171, e-mail: poczta@npw.gov.pl).
Rzecznik prasowy NPW wz. mjr Marcin Maksjan

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Kurs oficerski dla prokuratorów

Kurs oficerski dla prokuratorów

Prokuratura Generalna i Naczelna Prokuratura Wojskowa informują, że zgodnie z zatwierdzonym przez Szefa Sztabu Generalnego WP „Planem kursów przeszkalania kadry rezerwy w 2015 roku”, w ramach kursu oficerskiego zaplanowano 10 miejsc. W udział w kursie oficerskim mogą brać asesorzy prokuratorscy, prokuratorzy oraz osoby spełniające warunkiokreślone w art. 14 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r., nr 270, poz. 1599 z późn. zm.). Kurs zostanie zorganizowany w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim w dniach od 17 sierpnia do 13 listopada 2015 r. (łącznie 89 dni). Odbycie przedmiotowego kursu jest warunkiem ewentualnego podjęcia w przyszłości służby na stanowisku asesora lub prokuratora wojskowego (etat oficerski) w wojskowych prokuraturach garnizonowych. Nadmienić należy, że w trakcie trwania kursu, stosownie do treści art. 65 cyt. powyżej ustawy, prokurator (asesor) zachowuje swoje stanowisko i prawo do pełnego wynagrodzenia. Osoby zainteresowane odbyciem kursu prosimy o kontakt z Szefem Wydziału Kadr Naczelnej Prokuratury Wojskowej – płk Waldemarem Praszczykiem pod nr tel. (22) 68-46-171 oraz właściwymi Wojskowymi Komendantami Uzupełnień.
Rzecznik Prasowy NPW p.o. ppłk Janusz Wójcik

Sprawdź także

PiS nie uznaje TS UE

„Znieważyła, nazywając dublerem”. Sędzia ma dyscyplinarkę za powołanie się na wyrok Trybunału w Strasburgu Łukasz …