Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kwestia zwołania KRS znów otwarta

Kwestia zwołania KRS znów otwarta

Oświadczenie Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego 19 marca 2018 r. W dniu dzisiejszym Rzecznik Prasowy SN wydał oświadczenie w związku z wypowiedziami przedstawicieli rządu oraz sejmu dotyczącymi zwołania przez Pierwszego Prezesa SN posiedzenia KRS. Na stronie Sądu Najwyzszego znajduje się także wniosek Pierwszego Prezesa SN
prof. Małgorzaty Gersdorf skierowany do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.
KOMUNIKAT Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego:
W związku z publicznymi wypowiedziami prominentnych przedstawicieli rządu (Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i wiceministra Patryka Jakiego) oraz sejmu (Pani poseł Krystyny Pawłowicz) dotyczącymi zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, które odczytać można nie tylko jako wywieranie presji na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, ale wręcz jako grożenie inicjowaniem co najmniej postępowania dyscyplinarnego, należy przypomnieć, że Pierwszy Prezes SN Małgorzata Gersdorf zna swój ustawowy obowiązek i konsekwentnie deklaru je, że zwoła pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Wobec wątpliwości natury proceduralnej związanych ze wskazywaniem Marszałkowi Sejmu kandydatów do KRS, Pierwszy Prezes SN zwróciła się dzisiaj do Marszałka Sejmu z prośbą o ich wyjaśnienie. Chodz i o uniknięcie zarzutów nieprawidłowego wyłonienia członków KRS. Niezrozumiałe są nerwowe reakcje dotyczące postawy Pierwszego Prezesa w sytuacji, gdy od wyboru sędziów ? członków KRS minęło 12 dni, a od ostatniego posiedzenia KRS nieco ponad dwa tygodnie .
Publiczne formułowanie pogróżek pod adresem Pierwszego Prezesa SN przez przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej jest natomiast niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa.
****
Projekt nowelizacji ustawy o KRS autorstwa PiS został wycofany – wynika z informacji na stronie internetowej Sejmu; projekt przewidywał, że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego rady zwołuje prezes Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej pojawiła się informacja, że projektem nie zajmie się dziś – jak wcześniej planowano –

sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Projekt noweli ustawy o KRS złożyli w środę w Sejmie posłowie PiS. Zgodnie z nim, do czasu wyboru nowego przewodniczącego KRS, obradom rady miałaby przewodniczyć osoba wskazana przez prezesa TK, spośród członków rady wybranych przez Sejm wśród sędziów. Jak podkreślano w uzasadnieniu projektu, jego celem było „wprowadzenie skutecznych instrumentów umożliwiających w takiej sytuacji szybkie zwołanie posiedzenia KRS i wybór przewodniczącego”. Jak mówił w środę reprezentant wnioskodawców projektu Marek Ast (PiS), jego klub złożył taką propozycję, bo nie wiadomo „jak długo będzie trwał pat wokół KRS”. W ocenie Asta, przepisy w obecnym brzemieniu nie uwzględniają sytuacji, jaka ma teraz miejsce w KRS. – Mamy sytuację, kiedy zobligowana ustawą I prezes SN nie zwołuje posiedzenia KRS w nowo wybranym składzie. Dajemy posłom pod rozwagę tego rodzaju nowelę, która ten pat może w miarę szybko rozwiązać – zaznaczył.
We wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do I prezes SN Małgorzaty Gersdorf o „niezwłoczne” zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Gersdorf w czwartek zapewniła, że zobowiązanie „do zwołania posiedzenia instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa” jest jej znane i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem.
Sejm wybrał w zeszły wtorek 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć – klub Kukiz’15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Kluby: PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu. Wybór nowych członków-sędziów rady jest konsekwencją nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia. Na mocy tej nowelizacji wprowadzony został wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …