Najnowsze informacje

Łapówka dla asesora

Maciej Z. pełniąc funkcję asesora komorniczego w Kancelarii Komorniczej w Lesznie, przyjął szereg korzyści majątkowych w związku z wykonywanymi czynnościami egzekucyjnymi.

Do jednego z takich zdarzeń doszło w październiku 2005 roku, kiedy to Maciejowi Z. w związku z pełnieniem funkcji asesora komorniczego, wykonującemu czynności egzekucyjne, dłużnik Zbigniew M. zaproponował przyjęcie „łapówki” w kwocie 500 zł.
Pieniądze dostałby w zamian za umożliwienie zawarcia przez osobę trzecią umowy odkupienia zajętego w toku postępowania egzekucyjnego samochodu marki Skoda Felicia.
Zbigniewowi M. zależało na tym, aby samochód, którego był właścicielem, został kupiony przez wskazaną przez niego osobę. Maciej Z. przyjął pieniądze we wspomnianej wyżej kwocie, ale z uwagi na swoje odejście z Kancelarii Komorniczej, nie odroczył terminów późniejszych licytacji.
Maciej Z. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Rawiczu za przyjęcie korzyści majątkowej od Zbigniewa M. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała obecnie akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi M. wręczającemu pieniądze. Przestępstwo zarzucone Zbigniewowi M. zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …