Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Łatwiej zarejestrować pociągi

Łatwiej zarejestrować pociągi

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym ułatwia i przyspiesza inwestycje kolejowe oraz umożliwia szybsze dopuszczanie pociągów do użytku publicznego. Zgodnie ze zmianą wojewoda wydając decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie będzie sprawdzał wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie wniosek dotyczący terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego będzie musiał zawierać opinię właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty. Ustawa przewiduje też, że dokumentacja składana do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie dopuszczania pojazdów kolejowych do użytku będzie musiała być składana w postaci elektronicznej – bez możliwości jej modyfikacji. Ustawa zawiera też przepis przejściowy, który stanowi, że do momentu wejścia w życie ustawy, wszystkie złożone wnioski rozpatrywane będą na obecnie obowiązujących zasadach. Sejm uchwalił nowelizację 26 czerwca 2014 r. a prezydent podpisał ją 14 lipca br. Zmiany wejdą w życie 7 sierpnia br.

Sprawdź także

Tyle euro, ile demokracji

Ursula Von der Leyen podczas posiedzenia Komisji Europejskiej zapoznała resztę komisarzy UE ze wstępną oceną …