Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Legalizacja fałszywych faktur

Legalizacja fałszywych faktur

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP informację na temat wyników kontroli dotyczącej faktur dokumentujących czynności fikcyjne. W latach 2013-2015 na szeroką skalę występowało zjawisko wprowadzania do obiegu gospodarczego faktur dokumentujących czynności fikcyjne, stanowiące poważne
zagrożenie dla dochodów budżetu państwa. Krzysztof Kwiatkowski poinformował posłów, że organy kontroli skarbowej wykryły w 2015 r. 360,7 tysięcy takich faktur na kwotę 81,9 mld zł. Średnia kwota transakcji fikcyjnej wyniosła około 227 tys. zł. Podatek do zapłaty od wykrytych faktur fikcyjnych wyniósł 12,0 mld zł.
Państwu udało się jednak odzyskać zaledwie 160 mln zł. Prezes Izby podkreślił, że choć Minister Finansów podejmował szereg działań i inicjatyw mających na celu ograniczenie wyłudzeń podatku VAT, to działania te okazały się mało skuteczne. Nie udało się istotnie zwiększyć skuteczności zwalczania grup przestępczych wykorzystujących mechanizmy podatkowe do wyłudzania podatku od towarów i usług, grup podejmujących fikcyjne działania nakierowane na uszczuplenie należności podatkowych.
Oszustwa wykrywane były przeważnie z opóźnieniem, kiedy oszuści zniknęli, czasem pozostały osoby podstawione działające jako ?słupy?. Występowały trudności z ustaleniem sprawców oszustw jak i odzyskaniem wymierzonych przez organy kontroli skarbowej kwot podatków.
Cały raport na stronie NIK.

Sprawdź także

Solidarność z sędziami

My, sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami Unii Europejskiej, żądamy natychmiastowego przywrócenia do pracy niezależnych sędziów …