Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Lekarz uchybił etyce zawodu

Lekarz uchybił etyce zawodu

Sądu Najwyższy utrzymał wyrok skazujący lekarza za naruszenie etyki.

Sąd Najwyższy 4 stycznia 2011 r. po rozpoznaniu na rozprawie oddalił kasację obrońcy obwinionego Wojciecha S. od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia 8 czerwca 2010 r., który utrzymał w mocy orzeczenie Sądu I instancji uznające obwinionego winnym uchybienia powadze i godności zawodu lekarza.
Okręgowy Sąd Lekarski w dniu 17 marca 2010 r. uznał obwinionego Wojciecha S. winnym tego, że w celu skompromitowania i pozbycia się swego przełożonego Tomasza H. wziął udział w nielegalnej prowokacji policyjnej skierowanej przeciwko pokrzywdzonemu. Za te przewinienie sąd lekarski wymierzył obwinionemu karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 3 lat.
Obrońca obwinionego zarzucał zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie przepisów prawa procesowego polegające m.in. na uznaniu obwinionego za winnego pomimo, że nastąpiło przedawnienie karalności zarzucanego mu przewinienia oraz rażącą niewspółmierność kary w stosunku do wagi zarzucanych obwinionemu czynów i jego stopnia zawinienia. Obrońca wnosił o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …