Strona główna / Listy / Liderzy Adwokatury

Liderzy Adwokatury

Prezes NRA na Spotkaniu Liderów Adwokatur Europy Środkowej i Wschodniej w Dubrowniku

  • Spotkanie Liderów Adwokatur Europy Środkowej i Wschodniej (Bar Leaders Meeting of Central and Eastern Europe) odbyło się 3 – 5 listopada  w Dubrowniku.
  • Polską Adwokaturę reprezentował adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
  • Spotkanie organizowane jest cyklicznie, w tym roku gospodarzem była Chorwacka Izba Adwokacka,  w 2024 roku spotkaniu w Gdańsku przewodniczyć będzie Naczelna Rada Adwokacka.

Tematem spotkania w Dubrowniku był „Wpływ administracji europejskiej na zawody prawnicze w Europie Środkowej i Wschodniej”. Tradycyjnie, uczestnicy zostali poproszeni o przygotowanie pisemnych raportów o sytuacji krajowej, które następnie były omawiane.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej przedstawił raport polskiej Adwokatury, referując wpływ Unii Europejskiej na wykonywanie zawodu prawnika w naszym kraju, po akcesji w 2004 r. Podkreślił, że polscy prawnicy musieli dostosować się do zasad i przepisów UE, a także standardów i wymogów unijnych, co wpłynęło znacząco na edukację prawniczą i szkolenia. Przynależność do Unii Europejskiej i nowy sposób kształcenia  dał w konsekwencji polskim prawnikom możliwość reprezentowania klientów na terenie państw członkowskich Unii. Adw. Przemysław Rosati podkreślał także znaczenie wspierania i wzmacniania przez standardy i przepisy Unii Europejskiej niezależności prawników i samorządów prawniczych.

Prezes NRA wskazał na to, że Unia Europejska zachęca do stosowania nowych technologii w pracy prawnika. Polski samorząd adwokacki poczynił w tym obszarze duże postępy. Dzięki staraniom Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokaci i aplikanci adwokaccy od stycznia 2023 r. posługują się elektroniczną legitymacją, a od maja br. mogą korzystać z nowego narzędzia – aplikacji do zarządzania kancelarią adwokacką „Cyfrowa Kancelaria”. Ten punkt raportu wzbudził najwięcej zainteresowania i pytań ze strony liderów innych Adwokatur.

Prezes NRA wskazał także, że standardy Unii Europejskiej inspirują zmiany w Kodeksie Etyki Adwokackiej. Ostatnie wprowadzone zmiany dotyczą możliwości stosowania przez adwokatów informacji handlowej i reklamy. Samorząd adwokacki opracowuje obecnie zmiany dotyczące stosowania sztucznej inteligencji.

Przypomnijmy, że w 2022 r. gospodarzem spotkania była Czeska Izba Adwokacka, natomiast w przyszłym roku spotkanie liderów adwokatur Europy Środkowej i Wschodniej odbędzie się w Gdańsku i będzie mu przewodniczyć Naczelna Rada Adwokacka.

Sprawdź także

Egzamin komorniczy

W piątek (12.04.br.) zakończył się egzamin komorniczy. Wnioski o dopuszczenie do sprawdzianu złożyło 91 aplikantów …