Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Likwidacja kolejnych prokuratur

Likwidacja kolejnych prokuratur

W obszarze Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu zlikwidowane zostaną prokuratury w Gostyniu, w Chodzież,y w Obornikach w Śremie; Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie w Grodzisku Wielkopolskim; Prokuratury Rejonowej we Wrześni i we Wschowie. W ich miejsca pzostaną utworzone Ośrodki Zamiejscowe Prokuratury Rejonowej w tym samym mieście. Oto szczegóły:
Prokuratura Generalna podjęła działania zmierzające do zmian organizacyjnych w strukturze jednostek prokuratury, w kierunku dostosowania obszarów właściwości powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury do obszarów właściwych sądów powszechnych, zniesienia lub zmiany struktury organizacyjnej jednostek, na obszarze których nie ma siedziby sądu rejonowego oraz o najmniejszym limicie etatów i faktycznym zatrudnieniu, a także funkcjonujących ośrodków zamiejscowych prokuratu Przedmiotem szczegółowej analizy, w odniesieniu do każdej jednostki organizacyjnej prokuratury, były m.in. następujące zagadnienia: ocena obecnych warunków pracy i związanych z tym kosztów, możliwość przejęcia spraw oraz kadry orzeczniczej, urzędników i innych pracowników prokuratury przez najbliższe prokuratury rejonowe, a w odniesieniu do ośrodków zamiejscowych przez jednostki macierzyste, oceniana przede wszystkim w kontekście zapewnienia, powiększonym w ten sposób jednostkom, warunków do prawidłowej realizacji zadań ustawowych. Każda jednostka prokuratury analizowana była według tych samych kryteriów. W wyniku przeprowadzonej oceny zasadności dalszego funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury o limitach etatów orzeczniczych i faktycznym zatrudnieniu do pięciu osób oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych i okręgowych, a także prokuratur rejonowych, na których obszarze właściwości nie ma siedziby sądu rejonowego ani wydziału zamiejscowego takiego sądu ustalono, iż uzasadnione jest podjęcie działań zmierzających do zniesienia tego rodzaju jednostek prokuratury. Na powyższą ocenę wpłynęły wyniki analizy tych jednostek według kryteriów organizacyjno-kadrowych, merytorycznych i finansowych.
Podkreślić trzeba, iż aktualny stan kadrowy ocenianych jednostek szczebla rejonowego o najmniejszej liczbie etatów i faktycznym zatrudnieniu, utrudnia ich prawidłowe funkcjonowanie oraz rozwój zawodowy kadry orzeczniczej, w szczególności asesorów. Ze względu na nieliczną obsadę etatową, w omawianych jednostkach nie zawsze efektywnym jest prowadzić postępowania karne o bardziej złożonym charakterze, czasochłonne, wymagające dużego zaangażowania i wkładu pracy od prowadzącego prokuratora. W związku z powyższym kadra orzecznicza nie styka się z bardziej skomplikowaną materią prawną i faktyczną, co negatywnie oddziałuje na rozwój i plany zawodowe prokuratorów. Podkreślić należy, iż na sprawność funkcjonowania wskazanych jednostek wpływa szereg czynników, w tym m.in. absencja chorobowa zarówno wśród kadry orzeczniczej jak i urzędniczej, która wymaga podejmowania środków doraźnych, np. w postaci krótkotrwałych delegacji służbowych pracowników z innych jednostek, co w zasadzie jest rozwiązaniem nie wystarczającym dla małej jednostki, natomiast zaburzającym pracę w jednostce, z której pracownik jest delegowany. Uzasadnione jest przy tym zniesienie tych jednostek, co do których istnieją możliwości przejęcia ich zadań oraz kadry orzeczniczej i administracyjnej przez najbliższe prokuratury rejonowe, zaś w odniesieniu do ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych i okręgowej przez jednostki macierzyste.
W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono iż w pierwszej kolejności powinny zostać zniesione te jednostki szczebla rejonowego oraz ośrodki zamiejscowe prokuratur rejonowych, na których obszarze właściwości nie ma siedziby sądu rejonowego ani wydziału zamiejscowego tego sądu, tj. m.in. Prokuratura Rejonowa w Rawiczu oraz Prokuratura Rejonowa w Pleszewie.
Kolejne propozycje zmian w przedmiotowym rozporządzeniu, stanowiące realizację II etapu reformy struktury organizacyjnej powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Prokurator Generalny przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości w piśmie z dnia 12 grudnia 2012 r. Zaproponowano wprowadzenie zmian organizacyjnych polegających na zniesieniu następujących jednostek w obszarze Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu:
– Prokuratury Rejonowej w Gostyniu, – Prokuratury Rejonowej w Chodzieży i utworzenie Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu z siedzibą w Chodzieży, – Prokuratury Rejonowej w Obornikach i utworzenie Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Szamotułach z siedzibą w Obornikach, – Prokuratury Rejonowej w Śremie i utworzenie Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kościanie z siedzibą w Śremie, – Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie i utworzenie Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim z siedzibą w Wolsztynie, – Prokuratury Rejonowej we Wrześni i utworzenie Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą we Wrześni, Prokuratury Rejonowej we Wschowie i utworzenie Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli z siedzibą we Wschowie.
Podkreślić trzeba, iż proponowana reforma zmierza do zapewnienia racjonalnego wykorzystania kadry orzeczniczej i administracyjnej prokuratury oraz pozostającego w jej dyspozycji majątku. Celem proponowanych zmian jest zagwarantowanie efektywnego kierowania jednostkami prokuratury i zapewnienie kadrze orzeczniczej możliwości rozwoju zawodowego, co wpłynie na poprawę efektywności i poziomu prowadzonych i nadzorowanych postępowań przygotowawczych. Istotne jest również stworzenie struktury organizacyjnej prokuratury możliwie najbardziej spójnej ze strukturą sądownictwa powszechnego.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …