Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / List RPO do RPD w sprawie alimentów

List RPO do RPD w sprawie alimentów

W dniu 10 listopada 2015 r. odbyło się w moim Biurze spotkanie z przedstawicielkami Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych ?Dla Naszych Dzieci?, które poświęcone było problematyce zaspokajania potrzeb dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz barier w realizacji tych uprawnień. Niealimentacja jest problemem, który niesie za sobą poważne konsekwencje społeczne. Poprawa skuteczności działań właściwych organów na rzecz realizacji prawa dzieci do odpowiedniego poziomu życia i zapewnienia godnych warunków do rozwoju wymaga pilnych rozwiązań syste mowych. Podjęcie interdyscyplinarnej debaty w tym obszarze z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych, socjologów, ekonomistów, samorządu komorniczego, przedstawicieli systemów penitencjarnych oraz ekspertów zajmujących się problematyką alimentacji wydaje się dzisiaj koniecznością.
Płaszczyznę do wymiany poglądów, działań analitycznych oraz wypracowania rozwiązań mógłby stanowić Zespół Roboczy zajmujący się szeroko rozumianą problematyką alimentacji.
Zwracam się do Pana Rzecznika o podjęcie wspólne j inicjatywy na rzecz powołania Zespołu ds. Alimentów, którego działania mogłyby w sposób istotny rzutować na poprawę sytuacji dzieci – wierzycieli alimentacyjnych oraz na zwiększenie odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji. Jestem przekonany, że dzięki wspólnym działaniom pomysł powolania takiego zespołu zostanie zrealizowany

Sprawdź także

Po co Ci ten łańcuch?

Każdy z sędziów (i nie tylko) powinien wysłuchać przemówienia, które do nas skierowała przed drzwiami …