Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / List „starych” sędziów TK

List „starych” sędziów TK

Na posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego jego prezes Julia Przyłębska skarżyła się, że dostała „niebywały” wniosek od sędziego TK. Sprawa się wyjaśniła. Okazało się, że wniosek wystosowało siedmioro „starych” sędziów Trybunału.

Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego

Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego (East News, Fot: Jacek Domiński)

Siedmioro sędziów TK wydało oświadczenie we wtorek późnym wieczorem. Opublikował je monitorkonstytucyjny.eu. W oświadczeniu sędziowie przyznali, że to oni byli autorami wniosku do przewodniczącej TK. Jak zdradzają, wnioskowali do Julii Przyłębskiej o rozpoznanie sprawy KRS przez pełny skład Trybunału na jawnej rozprawie.

„Rozpoznanie sprawy przez skład orzekający po raz kolejny obsadzony z pominięciem wymaganego ustawą porządku alfabetycznego pozbawia Trybunał Konstytucyjny transparentności i wiarygodności” – napisali sędziowie.

Jak podkreślają autorzy listu, w sprawach dotyczących TK „każdy sędzia konstytucyjny ma prawo i obowiązek przedstawiania swojego stanowiska”. List podpisali sędziowie: Leon Kieres, Piotr Pszczółkowski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Marek Zubik.

Przyłębska skarży się na sędziego

Przypomnijmy: Trybunał Konstytucyjny miał ogłosić wyrok ws. Krajowej Rady Sądownictwa 14 marca. Przewodnicząca odroczyła ogłoszenie go do 25 marca i wygłosiła krótkie oświadczenie. Jak powiedziała, „wpłynął do niej wniosek jednego z sędziów TK”, który uznała za formę nacisku na nią jako przewodniczącą.

„Wniosek poza jakimikolwiek procedurami. Wniosek zmierzający do tego, aby skład orzekający podjął określone czynności w ramach orzekania. Dla składu orzekającego była to sytuacja zupełnie zaskakująca i niebywała” – stwierdziła wówczas.

Wyrok w sprawie KRS

W poniedziałek Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok dotyczący powoływania członków KRS przez Sejm. – Przepisy ustawy o KRS są zgodne z konstytucją – ogłosiła Julia Przyłębska. Orzeczenie zapadło większością głosów. Wyrok wydano na posiedzeniu niejawnym. Wnioskowali o niego członkowie nowej KRS i senatorowie PiS. Sprawę badał pięcioosobowy skład, któremu przewodniczyła Przyłębska. Prezes wyznaczyła do niego jedynie tych sędziów, którzy zostali wybrani do TK przez PiS.

Źródło: monitorkonstytucyjny.eu

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …