Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Los cudzoziemca w celi

Los cudzoziemca w celi

Najwięcej kłopotów z osadzonymi cudzoziemcami służby więzienne mają podczas dostarczania im posiłków oraz wymuszanie należytego zachowania. Muzułmanie niechętnie sprzątają w celach, wyznawcy innych religii aniżeli katolicka, ściśle przestrzegają diety, chcą ryb i warzyw, ryżu zamiast ziemniaków. Nie są to żadne fanaberie. Cudzoziemcy mają też prawa.
?Osadzeni cudzoziemcy? ? to temat tegorocznej 17. Konferencji Rady Europy Dla Dyrektorów Administracji Więziennych z udziałem Dyrektorów Służb Probacji. Osoby odpowiedzialne za więziennictwo ? podczas konferencji ? dyskutują m.in. o przyjęciu, rozmieszczeniu i zasadach stosowanym wobec osadzonych cudzoziemców, a także przygotowaniu ich do zwolnienia i reintegracji społecznej.
Jednym z punktów Konferencji jest też spotkanie z europejskimi sędziami i prokuratorami, poświęcone dyskusji na temat przeludnienia w więzieniach i sposobów redukcji powiększającej się populacji więziennej. Wśród cudzoziemców przebywających w polskich jednostkach penitencjarnych ok. 50% wywodzi się z krajów powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. W polskim prawie karnym wykonawczym standardem są wszelkie wynikające z instrumentów prawa międzynarodowego postulaty o charakterze humanitarnym, wymagające zapewnienia równości praw, niezależnie od płci, rasy, koloru skóry, statusu majątkowego i społecznego oraz wyznania i przekonań politycznych.
Od kilku lat liczba przebywających w polskich więzieniach cudzoziemców wynosi średnio poniżej 1% populacji osób pozbawionych wolności. Traktowanie cudzoziemców podczas trwania izolacji uwzględnia potrzebę przezwyciężania trudności w komunikowaniu się oraz występującej niekiedy odmienności kulturowej czy religijnej. Wobec skazanych cudzoziemców odbywających karę pozbawienia wolności mają zastosowanie te same przepisy prawa, co wobec odbywających karę obywateli polskich, z wyjątkiem tego, że skazany cudzoziemiec może prowadzić korespondencję z właściwym urzędem konsularnym, a w razie braku takiego urzędu, z właściwym przedstawicielstwem dyplomatycznym oraz korzystać z widzeń z urzędnikiem konsularnym lub wykonującym funkcje konsularne pracownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego.
Od maja 2009 r. osadzeni cudzoziemcy przyjmowani do jednostki penitencjarnej są niezwłocznie zapoznawani z notatką o prawie powiadomienia urzędów konsularnych lub placówek dyplomatycznych, a także osoby najbliższej albo innej osoby, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, a także obrońcy o miejscu swojego pobytu listownie lub za pośrednictwem samoinkasującego aparatu telefonicznego. Powyższa informacja jest opracowana w wersji pisemnej, w języku angielskim francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim oraz rumuńskim.
Ponadto osadzeni cudzoziemcy są informowani przy przyjęciu do jednostki penitencjarnej o prawie do złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy oraz obowiązującej w tym zakresie procedurze. W 2010 r. został opracowany przez więziennictwo informator o podstawowych prawach i obowiązkach osób skazanych i tymczasowo aresztowanych cudzoziemców, zawiera on również informacje dotyczące organizacji codziennego życia w więzieniu. Jest on dostępny na stronie internetowej www.sw.gov.pl w następujących wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, francuskiej, arabskiej, bułgarskiej oraz rumuńskiej. Kadra penitencjarna, w zależności od potrzeb, ma w każdej chwili możliwość wydrukowania i dostarczenia osadzonemu wersji pisemnej ww. informatora.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …