Strona główna / Aktualności / Lustracja majątkowa mniej jawna

Lustracja majątkowa mniej jawna

Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź wycofania się rządu z planów szerokiej jawnej lustracji majątkowej obywateli. Adam Bodnar interweniował w sprawie zapisów ustawy ?o jawności? zgłaszając szereg prawnych zastrzeżeń a także publikując teksty pokazujące opinii publicznej zastrzeżenia do projektu.
Przeciwko projektowi protestowały też publicznie organizacje pozarządowe wskazując, że „publikowanie w internecie oświadczeń o stanie majątkowym kilkuset tysięcy osób, które ani nie są wybierane w wyborach, ani nie odpowiadają realnie za podejmowanie ważnych z perspektywy obywateli decyzji, jest zbyt daleko idącą, nieproporcjonalną do celu i niekonieczną ingerencją w prywatność”. Wspólny apel podpisały duże i doświadczone organizacje pozarządowe, w tym Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Odpowiedzialnego Rozwoju, Fundacja e-Państwo, Fundacja Panoptykon, Fundacji Rodzić po Ludzku, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Według ostatniego opublikowanego projektu (z 8 stycznia) szczegółowa lustracja majątkowa miała objąć od 1 marca 2018 151 grup zawodowych, w tym część lustracją jawną ? gdyż oświadczenia lustracyjne miały być dostępne w Biuletynach Informacji Publicznej. Zgodnie z tym projektem oświadczenia jawne mieliby składać nie tylko najwyżsi urzędnicy w państwie, ale także sędziowie, kierownicy samorządowych instytucji (takich jak np. domy pomocy społecznej, szkoły, biblioteki, cmentarzy, targowisk itd. ), oraz dyrektorzy wojewódzkich inspektoratów, specjalistycznych urzędów administracji, kuratorzy . ? Projektodawca przyjął argumenty niektórych opiniodawców, że większa część oświadczeń majątkowych powinna pozostać niedostępna dla opinii publicznej ? oświadczył 21 lutego rzecznik koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn. Rzecznik wyraża satysfakcję, że dzięki temu kilkaset tysięcy osób nie będzie musiało poddawać się publicznej lustracji majątkowej.

Sprawdź także

D. Korneluk wygrał konkurs

W poniedziałek zaczęły się rozmowy kwalifikacyjne z piątką prokuratorów chętnych do kierowania Prokuraturą Krajową. Komisja …