Najnowsze informacje

Lustracja od początku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok lustracyjny Andrzeja Bortela. Przypomnijmy, że radny z Leszna, działacz PiS na mocy decyzji Sadu Okręgowego w Poznaniu został uwolniony od zarzutu, wystosowanego przez Instytut Pamięci Narodowej, iż był kłamca lustracyjnym. Zdaniem IPN A. Bortel współpracował z SB i złożył fałszywe oświadczenie lustracyjne.

Sąd drugiej instancji w procesie orzeczniczym trybunału okręgowego dostrzegł uchybienia formalne i nakazał całą sprawę rozpatrzyć jeszcze raz. Andrzej Bortel to znany działacz Unii Leszno, był także działaczem PAX. Z tego względu SB bardzo się nim interesowała .i podobno nakłoniła do współpracy. Zdaniem IPN są na to przekonywujące dowody.
Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził, że A. Bortel nie kłamał podczas lustracji i złożył prawdziwe oświadczenie na temat braku jakiejkolwiek współpracy z SB. Na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu cała sprawa zostanie jeszcze raz rozpatrzona.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …