Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / „Palestra” z M.Gutowskim

„Palestra” z M.Gutowskim

Adwokat prof. dr hab. Maciej Gutowski został redaktorem naczelnym „Palestry”. Taką decyzję podjęło Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 16 października br.

Od kwietnia 2010 r. pismem kierował adw. Czesław Jaworski, który zmarł 1 września tego roku. Od sierpnia obowiązki redaktora naczelnego pełnił adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, wiceprezes NRA.

Prof. Maciej Gutowski od 2013 r. jest dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 1996 r. oraz studia Master of Laws (LLM) w dziedzinie prawa handlowego w Central European University w 1997 r.

Prof. Gutowski kierował pracami nad ostatnią nowelizacją Kodeksu Etyki Adwokackiej oraz nad Strategią Adwokatury. Na swoim koncie ma liczne publikacje w prasie codziennej i w prawniczych periodykach, zawierające komentarze i analizy prawne zmian legislacyjnych w Polsce. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego oraz o charakterze interdyscyplinarnym, w tym rekomendowanych przez Naczelną Radę Adwokacką monografii „Umowa o zastępstwo procesowe” (C.H. Beck Warszawa 2009), „Wzruszalność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2010), „Nieważność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2012), oraz „Bezskuteczność czynności prawnej” (C.H. Beck Warszawa 2013). W prestiżowej serii Duże Komentarze Becka ukazała się także publikacja pod redakcją adw. prof. Gutowskiego „Komentarz do Kodeksu cywilnego”.

Jest laureatem „Złotego Paragrafu”, nagrody przyznawanej przez „Dziennik Gazetę Prawną” w kategorii „Najlepszy adwokat” 2016.

Dotychczas prof. Gutowski był przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego „Palestry”. Tę funkcję pełnić teraz będzie adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Wiceprzewodniczącym kolegium redakcyjnego został adw. prof. dr hab. Jacek Giezek. W skład kolegium redakcyjnego Prezydium powołało adw. Marka Mikołajczyka i adw. Jerzego Ziębę. Sekretarzem redakcji został Klaudiusz Kaleta.

Z uwagi na przejęcie nowych obowiązków prof. Gutowski zrezygnował z kierowania Komisją Legislacyjną przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Źródlo: palestra.pl

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …