Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Manipulacje Manowskiej

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara zawiadomienie na neosędzię Małgorzatę Manowską, pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Domagają się rozważenia „wszczęcia postępowania karnego”.

Sędziowie zwrócili się do Adama Bodnara o ocenę zachowań Manowskiej podejmowanych od 30 września 2021 r. do 14 lipca 2022 r. Pod zawiadomieniem podpisało się dziesięcioro sędziów SN: Tomasz Artymiuk, Bohdan Bieniek, Dariusz Dończyk, Michał Laskowski, Jarosław Matras, Agnieszka Piotrowska, Piotr Prusinowski, Krzysztof Rączka, Marta Romańska i Barbara Skoczkowska.

Sprawa według wyborcza.pl jest analizowana w Prokuraturze Krajowej.  

Sędziowie SN chcą, by prokuratura przyjrzała się działaniom Manowskiej jako przewodniczącej Kolegium Sądu Najwyższego. Kolegium to organ samorządu sędziów, w jego skład wchodzi pierwszy prezes SN, pozostali prezesi izb oraz sędziowie wybrani przez zgromadzenia sędziów izby. Decyzje tego organu zapadają w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków tego organu.

Od 30 września 2021 r. do 14 lipca 2022 r. kilku „starych” sędziów SN bojkotowało obrady Kolegium SN. W ramach protestu zapowiedzieli, że nie będą brali udział w pracach tego ciała, dopóki Izba Dyscyplinarna dalej będzie działała w SN i nie zostaną właściwie wykonane dwa orzeczenia unijnego trybunału. Chodziło o zabezpieczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 lipca 2021 r., które zamrażało działalność nielegalnej Izby Dyscyplinarnej (głównie w zakresie spraw immunitetowych sędziów), oraz orzeczenie tegoż TSUE z 15 lipca 2021 r., że Izba nie jest sądem

Udziału w Kolegium SN odmówiło oficjalnie dziesięcioro legalnych sędziów SN: Dariusz Dończyk, Marta Romańska, Agnieszka Piotrowska, Tomasz Artymiuk, Michał Laskowski, Jarosław Matras, Barbara Skoczkowska, Bohdan Bieniek, Piotr Prusinowski i Krzysztof Rączka. Ich oświadczenie było aktualne aż do czasu likwidacji Izby Dyscyplinarnej, czyli do lipca 2022 r. 

Poświadczenie nieprawdy i przekroczenie uprawnień?

Neosędzia Małgorzata Manowska, która przewodniczy pracom Kolegium, postanowiła zaradzić bojkotowi. Poinformowała członków, że poddaje projekty uchwał pod głosowanie w trybie obiegowym (za pomocą komunikacji elektronicznej). Zastrzegła, że „nieoddanie głosu w powyższym terminie [podanym w piśmie] będzie traktowane jak oddanie głosu wstrzymującego się”. Powoływała się na przepisy specustawy antycovidowej. Od początku „starzy” sędziowie, członkowie Kolegium wskazywali, że decyzja Manowskiej była pozbawiona „podstaw faktycznych i prawnych”. Według nich wykorzystanie trybu obiegowego na podstawie specustawy było nadużyciem i stanowiło naruszenie ustawy o Sądzie Najwyższym (art. 21 par. 3). 

Więcej na wyborcza.pl

Foto:wyborcza.pl

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …