Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Mapa bezpłatnych porad prawnych

Mapa bezpłatnych porad prawnych

Internetowy serwis Mapa Bezpłatnego Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego już działa informuje serwis internetowy prawnik.pl. Głównym celem projektu jest ułatwienie obywatelom wyszukiwania punktów, w których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna. Serwis powstał w ramach specjalnego projektu obywatelskiego i realizowanego w partnerstwie pięciu podmiotów:Instytutu Prawa i Społeczeństwa, Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związku Biur Porad Obywatelskich i Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jak wskazują pomysłodawcy, nadrzędnym celem stworzenia aplikacji jest ułatwienie obywatelom wyszukiwania punktów, w których świadczone jest poradnictwo prawne i obywatelskie, zlokalizowanych w ich najbliższej okolicy i oferujących wsparcie w dziedzinach prawa związanych z ich problemami. Chodzi więc o ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, promocję podmiotów świadczących tego rodzaju usługi i zapewnienie ich większej niż do tej pory rozpoznawalności.
Internetową aplikację tworzy przewodnik po podmiotach świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie, który składa się z dwóch elementów: mapy właściwej oraz poradnika. Serwis wykorzystuje zweryfikowaną przez Instytut Spraw Publicznych bazę podmiotów poradniczych opracowaną i przekazaną przez Instytut Prawa i Społeczeństwa.
Docelowo informacje o podmiotach poradnictwa będą aktualizowane, weryfikowane i uzupełnianie również z pomocą samych użytkowników, którym zostanie udostępniona możliwość proponowania dodania nowej instytucji do bazy, jak również przekazania administratorowi serwisu informacji o błędnych lub niekompletnych danych. – Będziemy systematycznie udoskonalać ten produkt w oparciu o zgłoszenia dokonywane zarówno przez użytkowników jak i podmioty świadczące poradnictwo. Każdy użytkownik będzie miał możliwość zgłoszenia nowej instytucji czy błędu np. w danych teleadresowych- podkreśla Marcin Waszak z Instytutu Spraw Publicznych. – Ważnym elementem mapy jest także wyszukiwarka, która umożliwi odnalezienie podmiotów w oparciu m.in. o kryterium problemu prawnego – dodaje. Bezpośrednio odpowiedzialny za opracowanie koncepcji mapy i jej realizację był Instytut Spraw Publicznych. Z kolei opracowaniem merytorycznym poradnika zajęła się Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Mapa dostępna jest na pod adresem: www.mapaporadnictwa.org

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …