Najnowsze informacje

Mariaż jest przesądzony

Rozmowa z radcą prawnym dr. Stefanem Jakubowiczem, rzecznikiem prasowym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

-W tym roku na aplikacje radcy prawnego przyjęto rekordowa liczbę młodych ludzi. Czy nie zakłóci to procesu szkolenia? Czy każdy z nich otrzyma swojego patrona?

-Na aplikację radcowską w Poznaniu po zdaniu egzaminów państwowych zostało przyjętych w tym roku 499 kandydatów. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu jest w pełni przygotowana do przeszkolenia tych aplikantów, posiada, bowiem sale wykładowe w siedzibie Rady oraz doświadczoną kadrę wykładowców prowadzących szkolenia od wielu lat. Wobec znacznej liczby członków OIRP w Wielkopolsce nie będzie trudności w uzyskaniu przez aplikantów patronów prowadzących ich w czasie trwania aplikacji.

-Wiele się mówi o nowych propozycjach Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym połączenia zawodów radcy prawnego i adwokata…

-Aktualnie prowadzone są prace w Ministerstwie Sprawiedliwości reformujące sądownictwo w Polsce. Reformy te dotyczą również adwokatury i radców prawnych, a więc korporacji najważniejszych w systemie świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej. Prace te nieuchronnie doprowadzą do połączenia obu samorządów. Dobrze by było, aby oba samorządy w sprawie zasad i trybu połączenia tych zawodów doszły do wzajemnego porozumienia i wypracowały optymalny model dalszego funkcjonowania samorządu prawniczego, niż gdyby mieli tego dokonać politycy nie zawsze znający specyfikę pracy tych zawodów i inne uwarunkowania. Nie obserwujemy nadmiernych emocji radców prawnych w sprawie połączenia obu zawodów. Dyskusje sprowadzają się w zasadzie do fazy przejściowej, która niewątpliwie będzie trudna i spraw technicznych.

-Wiele nadziei budzi inna propozycja radców, dotycząca egzaminów na aplikacje.

-Krajowa Rada Radców Prawnych wysunęła koncepcję uchylenia przepisów dotyczących egzaminów wstępnych na aplikację. Proponuje ona zniesienie tych egzaminów i dostęp do aplikacji wszystkich osób, które ukończyły studia prawnicze i wyrażą wolę rozpoczęcia aplikacji. Miałoby nastąpić skrócenie czasu trwania aplikacji z 3 lat do 2,5 lat. Aplikacja miałaby być tylko praktyczną nauką zawodu, a nie powtórką wiedzy teoretycznej wyniesionej ze studiów. Są również inne propozycje, które jednak nie wyszły poza sferę dyskusji.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …