Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Matki walczą o prawa ojców

Matki walczą o prawa ojców

Propozycje zmian prawnych, które miałyby zapobiegać dyskryminacji ojców w postępowaniach prowadzonych przez sądy rodzinne ? to temat spotkania ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina z przedstawicielami Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców. – Dostrzegam pewne problemy i je przeanalizuję – mówił minister.
Nie uważam jednak, aby zmiany ustawowe były konieczne. Ważne jest odpowiednie stosowanie obowiązujących przepisów ? powiedział w trakcie spotkania minister Jarosław Gowin.
Z posiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości danych statystycznych, dotyczących rozstrzygnięć o władzy rodzicielskiej, wynika, iż w sprawach o rozwód i separację w 2009 r. wydano 40.973 orzeczeń. Władza rodzicielska obojgu rodzicom została powierzona w 17.040 sprawach, matce – w 21.556, a ojcu – w 1.544 sprawach. Natomiast w 2010 r. w tej kategorii spraw ogółem zapadło 37.915 rozstrzygnięć, w tym wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono obojgu rodzicom – w 13.871 sprawach, matce – w 21.714, zaś ojcu ? w 1.562. Z kolei w 2011 r. w tego typu sprawach wydano ogółem 39.288 orzeczeń, w tym obojgu rodzicom powierzono władzę rodzicielską – w 13.297 sprawach, matce – w 23.553 sprawach, a ojcu – w 1.674.
Przedstawione dane – zdaniem J. Gowina – wskazują na utrzymywanie się na zbliżonym poziomie liczby orzeczeń sądowych, w których władzę rodzicielską nad dzieckiem powierzono ojcu.
Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …