Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Meandry pomocy „z urzędu”

Meandry pomocy „z urzędu”

W labiryncie pomocy prawnej „z urzędu” – czas na poważne zmiany to temat konferencji, która odbędzie się 10 czerwca w Katowicach. Za udział w konferencji przysługuje 6 punktów szkoleniowych. Na wydarzenie zapraszają Naczelna Rada Adwokacka oraz Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej: na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz online.

Warunkiem uzyskania 6 punktów szkoleniowych jest udział stacjonarny lub online za pośrednictwem platformy Zoom.

Zgłoszenia udziału, z zaznaczeniem czy będzie to udział stacjonarny, czy poprzez platformę Zoom, należy przesyłać na adres instytut.legislacji@nra.pl do 7 czerwca.

Adres dla uczestników stacjonarnych: Katowice, ul. Bankowa 11 B, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aula 6.

Głównym celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z problematyką szeroko rozumianej pomocy prawnej „z urzędu”, systemem wynagrodzeń pełnomocników oraz kierunkiem zmian w obowiązujących regulacjach prawnych.

Konferencja składa się z trzech paneli:

Pomoc prawna z urzędu, jako  element prawa do sądu.
Problematyka wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej z urzędu.
Efektywność pomocy prawnej w Polsce i w Europie.

Początek o godz. 10.30, planowany koniec 17.30. Konferencję otworzy adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwoakckiej.

(pobierz szczegółowy program konferencji)

Patronat nad konferencją objęli: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Sprawdź także

L.Gardocki uhonorowany

Odznaka Adwokatura Zasłużonym dla sędziego Lecha Gardockiego Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” …