Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Medel o sądownictwie Polski i Turcji

Medel o sądownictwie Polski i Turcji

W dniu 22 października 2016 roku w Paryżu odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés), które zajęło się głównie sytuacją sądownictwa w Turcji i Polsce. Głównym punktem tego posiedzenia była sytuacji sądownictwa w Turcji zwłaszcza po aresztowaniu Przewodniczącego Unii SędziówTureckich, stowarzyszonej z organizacją MEDEL, sędziego Murata Arslana. W toku obrad omówiono działanie platformy poświęconej obronie niezależnego sądownictwa tureckiego. Następnie referat wygłosił adwokat Scott Crosby ze Szkocji, który jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Adwokatów zajmujących się sprawami karnymi (ECB). W toku debaty omówiono dramatyzm sytuacji w Turcji, ze szczególnym uwzględnieniem masowych represji w stosunku do tamtejszych sędziów. W konkluzji przyjęto inicjatywę zorganizowania akcji solidarnościowej na rzecz sędziów tureckich na szczeblu europejskim oraz rozważano perspektywy ewentualnej wizyty monitoringowej w tym kraju.
Drugą część posiedzenia zdominowała sytuacja sądownictwa w Polsce. Asumpt do tego dało sprawozdanie z Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich, który odbył się 3 września 2016 roku w Warszawie. Sprawozdanie to przygotował sędzia Thomas Guddat z Drezna, który był jednym z gości zaproszonych na Kongres i w jego toku wygłaszał referat. Objęło ono rzetelny opis przebiegu obrad oraz omówienie treści uchwał podjętych w toku Kongresu, a więc problemy, które są szeroko omawiane w środowisku sędziowskim. Nadmienić należy jeszcze, iż sędzia Guddat jest Prezesem Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów oraz Wiceprezesem MEDEL.
Następnie wywiązała się dyskusja, w toku której zebrani zadawali pytania dotyczące szczegółowych aspektów sądownictwa w Polsce, w tym przede wszystkim sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym. W konkluzji wszyscy zgodzili się, iż sytuacja sądownictwa w Polsce w świetle działań aktualnych władz Polski budzi szczególną troskę i musi pozostawać przedmiotem wnikliwej obserwacji. /opracował: Bogdan Jędrys SSP IUSTITIA/

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …