Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / MEDEL przystępuje do procesu

MEDEL przystępuje do procesu

W dniu 1 października 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpozna kwestię zgodności z Konstytucją niektórych rozwiązań przyjętych w ustawie zmieniającej prawo o ustroju sądów powszechnych, zwanej – od nazwiska projektodawcy – Lex Biernacki. Przypomnijmy, że wniosek do TK złożył Prezydent Bronisław Komorowski w ramach tzw. kontroli
prewencyjnej, czyli przed podpisaniem ustawy. Stało się to m.in. na skutek protestów środowiska sędziowskiego, w tym ?Iustitii?. Kwestię tę wielokrotnie opisywaliśmy na naszej stronie. W toczącym się przed TK postępowaniu ?Iustitia? złożyła wniosek o wezwanie Stowarzyszenia do udziału w tym postępowaniu, co również przedstawiliśmy na naszej stronie. Odpowiedzi – jak dotąd – nie otrzymaliśmy.
Obecnie swoją opinię Amicus Curiae złożyło do TK Stowarzyszenie MEDEL, grupujące przeszło 20 stowarzyszeń sędziów i prokuratorów z 15 krajów europejskich. Poniżej przedstawiamy treść tego stanowiska. Szanowni Prezesie i Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej MEDEL ? Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés – jest stowarzyszeniem zrzeszającym przeszło 20 stowarzyszeń sędziów i prokuratorów z 15 krajów europejskich. Wśród celów statutowych MEDEL znajduje się obrona niezależności wymiaru sprawiedliwości, demokratyzacja sądownictwa i taka jego organizacja by zdolny był on do wykonywania funkcji publicznej zgodnie z zasadą przejrzystości funkcjonowania. Z tego względu MEDEL zaniepokojony jest ostatnimi zmianami prawa, które w Polsce zwiększają uprawnienia Rządu w zakresie dostępu do akt sądowych, niosąc za sobą potencjalne ryzyko naruszenia mechanizmów gwarantujących równowagę władzy zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej respektującej zasady podziału władzy i państwa prawa. MEDEL pragnie w pełni poprzeć uzasadnienie prawne opinii, którą Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia?, członek MEDEL, przedstawiła Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawie, w której kwestionowana jest zgodność z Konstytucją tych zmian, w celu zagwarantowania pełnej zgodności z wyżej wskazanymi zasadami w perspektywie integracji europejskiej.
Z wyrazami szacunku, Gualtiero Michelini, Prezes MEDEL
Źróło: SSP IUSTITIA

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …