Strona główna / Aktualności / Mediacja w sferze administracji

Mediacja w sferze administracji

Przedstawiciele Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z członkami Społecznej Rady ds. ADR (Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów) przy Ministrze Sprawiedliwości spotkali się z delegacją Biura Spraw Legislacyjnych przy Radzie Państwowej Chińskiej Republiki Ludowej. Jednym z punktów spotkania był wykład pt. ?Mediacja w sferze administracji publicznej?. Wygłosił go Andrzej Szpor z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego. W swojej prelekcji podjął tematykę mediacji administracyjnej wraz z uwarunkowaniami ustrojowymi, generalną diagnozą sytuacji i oceną dotychczasowych prac legislacyjnych oraz perspektywami rozwoju.
Wskazał na fakt, że pewne formy konsensualnego rozwiązywania sporów na gruncie szeroko pojętego administracyjnego występują w postaci: instytucji ugody w postępowaniu administracyjnym., mediacji w postępowaniu przed sądami administracyjnymi czy jako mediacje w planowaniu przestrzennym. Andrzej Szpor wskazał również, że szansą na zmianę kultury administracyjnej, a jednocześnie zwiększanie atrakcyjności wykorzystywania metod ADR są przejawy kontroli zarządczej, która jest szansą na bezpośrednią artykulację potencjalnych konfliktów w administracji publicznej.

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …