Najnowsze informacje

Mein Kampf odroczony

Przed Sądem Rejonowym w Poznaniu trwa proces karny Włodzimierza P.. którego prokuratura oskarża o sprzedaż w Internecie przetłumaczonej przez siebie blibli nazizmu, książki autorstwa Adolfa Hitlera – ?Mein Kampf?

Poznańskiemu wydawcy zarzucono naruszenie ustawy o prawie autorskim, to znaczy osiągania korzyści materialnych poprzez nielegalną sprzedaż twórczości cudzych autorów. Przypomnijmy, że prawa wydawnicze do książki A.Hitlera?Mein Kampf? ma wyłącznie Kraj Związkowy Bawaria w Niemczech. Włodzimierz P. takiej zgody nie otrzymał, ale sprzedawał tę pozycję w swojej księgarni internetowej Albertus. W maju 2009 rok sędzia Monika Matysiak zwróciła się do potentata internetowego Gogle w USA o odpowiedź, w jaki sposób domena ?Albertus.pl? znalazła się na stronach internetowych Google. Chociaż stosowne pismo zostało wysłane do Stanów Zjednoczonych 18 czerwca tego roku, sąd żadnej odpowiedzi do dzisiaj nie otrzymał. Sędzia Monika Matysiak oświadczyła, iż z doświadczenia wie, że Amerykanie rzadko, kiedy odpowiadają na pisma polskich sądów, ponieważ oba kraje nie łączy żadna umowa międzynarodowa o wzajemnej pomocy prawnej. Sąd nawet nie dysponuje wiedzą czy Google otrzymało pismo z poznańskiego trybunału.

Sąd poinformował strony o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego oskarżonemu czynu. Sąd rozważa alternatywne zastosowanie obok zarzucanego Włodzimierzowi P. artykułu 116 punkt 2, innych punktów i podpunktów tego artykułu. Treść tego fragmentu prawa autorskiego zamieszczamy poniżej. Sąd na wniosek oskarżonego, którego zaskoczyła informacja o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu wniósł o odroczenie terminu rozprawy. Sąd przystał na to gdyż wciąż ma nadzieję, że do 22 października, na kiedy to zaplanowano kolejną rozprawę nadejdzie pismo z USA od firmy Google. Jeżeli nawet Gogle nie prześle jednak żadnego listu, sąd zamierza i tak zamknąć przewód sądowy.

VIII 119/08

Odpowiedzialność karna:

Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd, co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. 3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 193 ust. 2, art. 20 ust. 1?4, art. 40 ust. 1 lub ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470). ©Kancelaria Sejmu s. 41/41 2007-12-06 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …