Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Mija termin protestów referendalnych

Mija termin protestów referendalnych

W związku z przeprowadzanym 6 września referendum ogólnokrajowym uprzejmie informujemy, że właściwym do rozpoznania protestów przeciwko ważności referendum jest Sąd Najwyższy. Rozpatrywanie protestów przez Sąd Najwyższy należy do kompetencji Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Przepisy regulujące zasady i tryb przeprowadzania referendum ogólnokrajowego reguluje Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 318).
Do warunków i trybu wnoszenia protestu oraz sposobu jego rozpatrywania i trybu podejmowania uchwały w tej sprawie przez Sąd Najwyższy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.). Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące procedury wnoszenia i rozpoznawania protestów przeciwko ważności referendum.
Protest przeciwko ważności referendum może być wniesiony ze względu na zarzut dopuszczenia się przestępstwa przeciwko referendum lub naruszenia przepisów ustawy dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyniku referendum (art. 33 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym). Jeżeli podstawę protestu stanowi zarzut popełnienia przestępstwa przeciwko referendum lub naruszenia przez Państwową Komisję Wyborczą przepisów ustawy dotyczących ustalenia wyników głosowania lub wyniku referendum, może go wnieść każda osoba uprawniona do udziału w referendum (art. 33 ust. 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym ). Protest przeciwko ważności referendum z powodu naruszenia przepisów ustawy dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania w obwodzie lub przez komisarza wyborczego może wnieść osoba, której nazwisko w dniu głosowania było umieszczone w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum odpowiednio w tym obwodzie głosowania lub na obszarze objętym właściwością komisarza wyborczego. (art. 33 ust. 3 ustawy o referendum ogólnokrajowym). Protest wnosi się do Sądu Najwyższego na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku referendum przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (art. 34 ust.1 ustawy o referendum ogólnokrajowym). Nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Nie jest natomiast skuteczne wniesienie go w innej formie, czyli na przykład w postaci elektronicznej (art. 321 § 1 ustawy Kodeks wyborczy). Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać konkretne dowody, na których opiera swoje zarzuty (art. 321 § 3 ustawy Kodeks wyborczy).

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …