Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Minimalne prawa dla ofiar

Minimalne prawa dla ofiar

Obecne regulacje dotyczące mediacji w procesie karnym nie są doskonałe, na co zwracają uwagę nie tylko praktycy i teoretycy prawa. Obszerna nowelizacja przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego, która wejdzie w życie dopiero z dniem 1 lipca 2015 roku dokonuje również istotnych zmian takze w postępowaniu mediacyjnym. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął udział w konferencji ?Sprawiedliwość naprawcza w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw? organizowanej z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia i Tygodnia Mediacji.
Konferencja zorganizowana przez Prokuratora Generalnego we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich odbyła się w siedzibie Prokuratury Generalnej. Udział w niej wziął przedstawiciel Prezydenta RP, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz przedstawiciele nauki, sędziów, prokuratorów Policji i organizacji pozarządowych.
Tematy poruszane podczas konferencji dotyczą istotnych kwestii będących we właściwości Ministra Sprawiedliwości, który realizuje również zadania z zakresu upowszechniania mediacji. W sobotę zakończył się, bowiem coroczny Tydzień Mediacji, podczas którego w całym kraju – sądach i prokuraturach, na komisariatach policji, w siedzibach organizacji pozarządowych i szkołach odbywały się dyżury mediatorów, a także spotkania, konferencje oraz seminaria poświęcone mediacji. Głównym celem tych działań była możliwość spotkania się z mediatorem i uzyskania informacji, co zrobić, żeby skorzystać z mediacji, jak przebiega postępowanie mediacyjne i jakie przynosi korzyści.
Nie mam wątpliwości, że promocja mediacji ze strony państwa jest konieczna ? powiedział w trakcie konferencji wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn. Jako jej zalety wymienił odciążenie sądów, zmniejszenie kosztów wymiaru sprawiedliwości, a przede wszystkim działania prowadzące do autentycznego wygaszenia konfliktu pomiędzy stronami. Obecne regulacje dotyczące mediacji w procesie karnym nie są doskonałe, na co zwracają uwagę praktycy i teoretycy prawa. Obszerna nowelizacja przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 roku dokonuje również istotnych zmian w postępowaniu mediacyjnym. Zmiany te mają z jednej strony ułatwić prowadzenie postępowania mediacyjnego, z drugiej gwarantować przestrzeganie zasad i standardów mediacyjnych. Resort sprawiedliwości dużą wagę przywiązuje do podnoszenia świadomości i wiedzy o sprawiedliwości naprawczej wśród sędziów i prokuratorów. Dlatego w ramach projektu norweskiego planuje przeprowadzić jak najbardziej efektywne szkolenia sędziów i prokuratorów. To właśnie od ich decyzji zależy stopień wykorzystania sprawiedliwości naprawczej.
Wkrótce rozpoczną się także prace nad poradnikiem z zakresu edukacji prawnej dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w którym znajdą się informacje na temat mediacji ? przedstawione w sposób atrakcyjny dla młodych ludzi. Konferencja została zorganizowana przez Prokuratora Generalnego we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości VVV

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …