Strona główna / Aktualności / Minister zrówna adwokatów i radców

Minister zrówna adwokatów i radców

6 listopada 2010 r. zakończył się IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Podczas zjazdu przeprowadzono wybory Krajowej Rady Radców Prawnych, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Wyższej Komisji Rewizyjnej. Wybrano także Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców.
W ostatnim dniu zjazd przyjął uchwałę w sprawie wytycznych działań samorządu w latach 2010 ? 2013 r, w której z ? uznaniem przyjmuje i wspiera inicjatywę KRRP w postaci przedłożenia zmian w kodeksie postępowania karnego i kodeksie karno – skarbowym i innych ustawach dopuszczających radców prawnych do występowania w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i postępowaniu o przestępstwa skarbowe?. Zjazd uznał, iż KRRP winna występować do właściwych władz z inicjatywami rozszerzania programów nauczania szkół i uczelni o przedmioty kształtujące wiedzę o funkcjonowaniu prawa. W przyjętej uchwale uznano za uzasadnione objęcie zawodu radcy prawnego prawem świadczenia usług mediacyjnych. W przyjętych ?Wytycznych? mowa jest także m. in. o aplikacji, jako najlepszej drodze dojścia do zawodu radcy prawnego, tajemnicy zawodowej, współudziale KRRP w procesie stosowania i kształtowania prawa. ?Wytyczne? wskazują także na kontynuację aktywności samorządu radców prawnych na forum międzynarodowym. Zjazd przyjął także uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców.
Zjazd zaszczyciło swoim udziałem wielu gości., W swoim wystąpieniu Stanisław Dąbrowski, I Prezes Sądu Najwyższego , podkreślił, iż samorząd radcowski dobrze przeszedł próbę czasu i dziś jest nowoczesnym , dynamicznym samorządem prawniczym. Wyraził także przekonanie, iż przyszłość rynku usług prawnych wymagać będzie specjalizacji prawników, co stawia przed samorządem nowe wyzwania. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich wskazała, iż samorząd radców prawnych pełni niezwykle ważną funkcję w naszym kraju zaś dostęp mikroprzedsiębiorców i obywateli do pomocy prawnej jest dziś szczególnym wyzwaniem Prokurator Generalny Andrzej Seremet powiedział w swym wystąpieniu, iż działania Krajowej Izby Radców Prawnych przyczyniają się do wzrostu prestiżu zawodu radcy prawnego.
W trakcie drugiego dnia zjazdu Minister Krzysztof Łaszkiewicz, w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, odznaczył Zenona Klatkę – byłego prezesa KRRP ? Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Na zjazd przybył również minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – W pierwszej kolejności chciałbym złożyć gratulacje z okazji ponownego wyboru na stanowisko prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Maciejowi Bobrowiczowi ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. ? Jest to dowód najwyższego zaufania dla pana dotychczasowej pracy ? dodał. W trakcie Zjazdu Minister podziękował Prezesowi oraz całemu środowisku radców prawnych za dotychczasową współpracę. Przypomniał także wspólne inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i samorządu radcowskiego, m.in.: podpisanie Porozumienia o bezpłatnej pomocy prawnej dla najbliższych ofiar katastrofy smoleńskiej (Porozumienie podpisały także samorządy adwokatów i notariuszy), nieodpłatną pomoc prawną dla osób poszkodowanych w wyniku tegorocznych powodzi, a także program ?Świadomy swoich praw obywatel?, który ma na celu wprowadzenie praktycznej nauki prawa do szkół średnich. – Tematem niezwykle dziś ważnym, co do którego toczy się gorąca dyskusja, także z udziałem radców prawnych, jest sprawa aplikacji radcowskiej ? stwierdził minister. Przypomniał, że aplikacja ta cieszy się bardzo dużym powodzeniem ? od lat do egzaminów wstępnych na nią przystępuje największa, w porównaniu do innych aplikacji, liczba osób (w 2010 r. ponad 5 tysięcy). – Jest to niewątpliwie wyraz wysokiej oceny pozycji zawodu radcy prawnego na tle innych prawniczych zawodów zaufania publicznego ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. – Jest to również niewątpliwie dowód zaufania młodych prawników, którzy wierzą, że aplikacja radcowska przygotuje ich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego ? dodał. Aktualnie aplikację radcowską odbywa ponad 10 tysięcy osób, a kolejnych 1300 osób zostanie zapewne wpisanych na listy aplikantów w najbliższym czasie. – Właściwe ich wyszkolenie jest dużym wyzwaniem dla samorządu. Wierzę, że samorząd temu sprosta ? wszak w 2009 r. Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła uchwałę deklarującą gotowość przeszkolenia wszystkich osób zainteresowanych ? przypomniał Minister. Krzysztof Kwiatkowski podtrzymał także swoją, złożoną w sierpniu 2010 r., deklarację, iż przyszłoroczny egzamin radcowski zostanie przeprowadzony przy użyciu komputerów. Minister przypomniał też, że w obecnym stanie prawnym, różnica pomiędzy uprawnieniami adwokata i radcy prawnego sprowadza się do niemożności ustanowienia radcy prawnego ? obrońcą oskarżonego. – Tę barierę co do zasady uważam za nieuzasadnioną ? powiedział minister. – W najbliższych tygodniach, w porozumieniu z samorządami zostanie przeze mnie powołany zespół ministerialny, który podejmie prace nad tą problematyką ? zapowiedział Krzysztof Kwiatkowski. Minister Sprawiedliwości zauważył, że w kontekście tej problematyki rodzi się pytania, czy wszyscy radcowie prawni są gotowi i zainteresowani ustawaniem ich obrońcami oskarżonych. Zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego pytanie to jest niezwykle doniosłe, zważywszy zwłaszcza na będący konsekwencją poszerzenia uprawnień, obowiązek obejmowania przez radców prawnych roli obrońców z urzędu i odpowiadającą mu powinność, aby pomoc ta stanowiła rzeczywistą i kompetentną realizację konstytucyjnego prawa do obrony. – Wydaje się, że w tej sprawie ? ustalenia zasad i obszarów niezbędnego szkolenia uzupełniającego radców prawnych zainteresowanych pełnieniem obrony oskarżonych ? inicjatywa winna należeć do władz krajowych samorządu ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. ? Zagadnienie poszerzenia uprawnień radców prawnych oceniam jako niezwykle doniosłe nie tylko dla radców prawnych, ale przede wszystkim dla całego społeczeństwa. Jego zdaniem trzeba też podkreślić, ze wśród prawniczych zawodów zaufania publicznego, radcowie prawni stanowią grupę najliczniejszą. Poszerzenie kompetencji radców prawnych winno też ? według Ministra ? poprawić dostępność do konstytucyjnego prawa do obrony.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …