Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Mniej polskich spraw w ETPCz

Mniej polskich spraw w ETPCz

Ministerstwo Sprawiedliwości z satysfakcją obserwuje znaczący spadek liczby wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach przeciwko Polsce. Podkreślić należy, że w 2013 roku przed Trybunałem zapadły zaledwie 23 wyroki, w tym w 11 sprawach Trybunał nie dopatrzył się naruszenia postanowień Konwencji. Dla porównania w latach 2011-2012, Trybunał wydał przeciwko Polsce odpowiednio 72 oraz 74 wyroki. Ponadto, na skutek licznych działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na rzecz dostosowania praktyki polskiego wymiaru sprawiedliwości do standardów orzecznictwa Trybunału, w ostatnich latach systematyczne maleje liczba skarg kierowanych przeciwko Polsce oraz skarg zakomunikowanych Rządowi RP.
W 2011 roku liczba nowych skarg skierowanych do Trybunału wyniosła 6305, w roku 2012 – 5554 wniosków, zaś w roku 2013 wpłynęło do Trybunału 5031 skarg. Z kolei skarg zakomunikowanych rządowi w podanych latach było odpowiednio: 246, 193 i 154. Co istotne, w roku 2013 Polska po raz pierwszy znalazła się poza pierwszą dziesiątką państw, których obywatele składają największą ilość skarg do ETPCz.
Mając na względzie fakt, iż znakomita większość polskich skarg zawisłych przed Trybunałem dotyczy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (ok.90%), przedstawione dane statystyczne wskazują w sposób jednoznaczny, iż sądy krajowe w coraz szerszym zakresie stosują standardy ochrony praw człowieka wynikające z linii orzeczniczej ETPCz oraz przestrzegają postanowień Konwencji.
Obok malejącej stale liczby skarg oraz wydawanych przez Trybunał wyroków, nasz kraj może poszczycić się także rekordową jak dotychczas liczbą spraw zamkniętych na etapie wykonywania orzeczeń. Należy podkreślić, że w 2013 roku Komitet Ministrów Rady Europy wydał 278 rezolucji końcowych, zamykających nadzór nad wykonaniem poszczególnych orzeczeń wydanych przeciwko Polsce, przy czym wśród tych spraw znalazło się aż 117 wyroków, co oznacza usunięcie na szczeblu krajowym przyczyn danego naruszenia Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Dla porównania, w roku 2012 wydanych zostało jedynie 153 rezolucji (w tym 30 dotyczących wyroków).
Źródło: Wydział Informacji MS

Sprawdź także

Wyroki nie dotyczą PiS

Sędzia Paweł Juszczyszyn stawił się w poniedziałek o godzinie 9 do pracy w olsztyńskim sądzie …