Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Modernizacja Przestrzeni Sprawiedliwości

Modernizacja Przestrzeni Sprawiedliwości

Skrócenie czasu postępowań w sądzie, większa dostępność pomocy prawnej i interdyscyplinarne szkolenia dla sędziów. To tylko niektóre z tematów pierwszego posiedzenia Rady Społecznej ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości 1 lipca w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej ds. wdrażaniaStrategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości, utworzonej przy Ministrze Sprawiedliwości. Posiedzenie Rady otworzył Wojciech Hajduk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który wręczył nominacje jej członkom.
– Przyjęliśmy w tym roku strategię dla przestrzeni sprawiedliwości. Rola organizacji pozarządowych jest w tym projekcie bardzo ważna, reprezentujecie Państwo spojrzenie obywatelskie, które jest dla wymiaru sprawiedliwości ważnym punktem odniesienia ? powiedział Wojciech Hajduk. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in. Business Centre Club, Fundacja Court Watch Polska, Centrum im. A. Smitha, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Zadaniem Rady będzie m.in. opracowywanie propozycji wdrażania projektów modernizujących wymiar sprawiedliwości, stworzenie zbioru dobrych praktyk dla przestrzeni sprawiedliwości, jak również opiniowanie projektów aktów prawnych.
– Reprezentujemy w Radzie wiele środowisk obywatelskich. Jesteśmy tu także po to, by nasze analizy konsultować z mniejszymi organizacjami pozarządowymi, tak by głos obywateli wybrzmiał jak najmocniej – zaznaczył przewodniczący Rady, Grzegorz Wiaderek, prezes Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Podczas dyskusji przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawili tematy, które ich zdaniem w pierwszej kolejności powinny zostać poruszone. Wśród nich m.in.: kwestie związane z dostępem do pomocy prawnej, przewlekłością postępowań, problemy z egzekucją prawa oraz interdyscyplinarność szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Tak by sędziowie mieli jak najszerszą wiedze np. z funkcjonowania przedsiębiorstw.
– Mam nadzieję, że głos organizacji pozarządowych będzie coraz bardziej słyszalny w debacie na temat rozwoju wymiaru sprawiedliwości ? podkreślił dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sekretarz Rady.
A oto lista członków Rady Łukasz Bernatowicz Business Centre Club, Monika Gładoch Pracodawcy RP, Cezary Kaźmierczak Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Witold Klaus Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Jerzy Kwaśniewski Fundacja Ordo Iuris, Adam Niedzielski Ministerstwo Sprawiedliwości (sekretarz Rady), Marcin Pilch Instytut Allerhanda, Bartosz Pilitowski Fundacja Court Watch Polska, Tomasz Rostkowski Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Anna Sęk Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Tomasz Sieniow Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Izabela Styczyńska Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Grzegorz Wiaderek Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS (przewodniczący Rady) Marek Woźniak Konfederacja Lewiatan, Krzysztof Zanussi Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywatelskiego, Tymoteusz Zych Centrum im. A. Smitha.
KOMUNIKAT SSP IUSTITIA
Minister sprawiedliwości powołał Radę Społeczną ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości. Strategia była szeroko opiniowana przez „Iustitię” i opinia ta znajduje się na naszej stronie internetowej. W skład Rady powołani zostali przedstawiciele kilkunastu organizacji pozarządowych. Przewodniczącym Rady został Grzegorz Wiaderek, prezes Instytutu Prawa i Społeczeństwa, a jej sekretarzem dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości, Adam Niedzielski. O powyższym fakcie dowiedzieliśmy się ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Na powyższej stronie dostępny jest także skład Rady. Do Rady nie zaproszono ani przedstawicieli „Iustitii”, ani jakichkolwiek innych reprezentantów środowiska sędziowskiego. Strategia mająca w znacznej części dotyczyć wymiaru sprawiedliwości będzie więc realizowana bez udziału jego przedstawicieli.

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …