Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Monitoring procesu legislacyjnego

Monitoring procesu legislacyjnego

Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości to nowa inicjatywa HFPC.

Celem projektu jest monitorowanie procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości pod kątem gwarancji ochrony praw i wolności jednostki, a także zapewnienia pełnej realizacji konstytucyjnego prawa do sądu. ?Reforma wymiaru sprawiedliwości od 1989 r. jest solą w oku kolejnych ekip rządowych? – mówi Artur Pietryka, koordynator programu. ?Biorąc pod uwagę ilość skarg, które wpływają do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na nierzetelność polskiego postępowania sądowego, można stwierdzić, że wymiar sprawiedliwości jest niewydolny w zakresie poszanowania praw człowieka? – dodaje.
Głównym zadaniem zespołu ekspertów współpracujących w ramach programu jest uczestniczenie w bieżących pracach legislacyjnych dotyczących reform wymiaru sprawiedliwości, zarówno na etapie konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych, prac w komisjach sejmowych, jak i działań podejmowanych już po uchwaleniu ustawy przez Parlament. W ramach tych działań eksperci zajmują się przygotowaniem m.in. opinii prawnych oraz komentarzy do projektów ustaw z zakresu wymiaru sprawiedliwości.
Dodatkowo w ramach programu cyklicznie będą przygotowywane tzw. policy papers, obrazujące efekty obowiązywania nowo uchwalonych ustaw. Analizy będą prezentowane po upływie pewnego czasu od wejścia w życie ustawy. Zadaniem tych analiz będzie ocena skuteczności reformy oraz zbadanie, czy cel wprowadzenia danego aktu prawnego został zrealizowany, oraz wskazanie ewentualnej dalszych modyfikacji prawa. W ramach Programu będą również cyklicznie przeprowadzane seminaria eksperckie z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, naukowców, adwokatów i radców prawnych oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ich przedmiotem będzie gromadzenie jak najszerszej wiedzy oraz opinii na temat projektowanej regulacji. Prace Programu będą przedmiotem ewaluacji ze strony ekspertów, a podsumowanie rezultatów nastąpi na konferencji końcowej, gdzie zaprezentowane będą obserwacje oraz zastrzeżenia odnoszące się do udziału organizacji społecznych w procesie stanowienia prawa oraz ich wpływu na proces legislacyjny. Program jest wstępnie zaplanowany na dwa lata, do czerwca 2012.
Program finansowany jest z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego. Współpracę przy organizacji seminariów w ramach programu zadeklarowało wydawnictwo Wolters Kluwer. Wszelkie informacje o programie oraz o jego bieżących działaniach dostępne są na stronie www.hfhrpol.waw.pl/legislacja

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …