Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Monitorować przesyłki sądowe

Monitorować przesyłki sądowe

Państwo powinno monitorować sprawność doręczeń korespondencji sądowej i prokuratorskiej Jednym z podstawowych obowiązków Państwa w zakresie wymiaru sprawiedliwości jest zapewnienie skuteczności doręczeń korespondencji sądowej i prokuratorskiej, przy zachowaniu bezpieczeństwa obrotu pocztowego, tajemnicy pocztowej
i ciągłości pracy punktów odbioru korespondencji awizowanej ? uważa Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium NRA wydało uchwałę, w której stwierdza, że po zmianie operatora pocztowego, na świadczenie usług pocztowych dla sądów i prokuratur, do jakiej doszło 1 stycznia 2014 r., państwo powinno objąć monitoringiem zasady funkcjonowania systemu doręczeń tego typu przesyłek. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawność dokonywania doręczeń lub ich zwrotu, zabezpieczenia tajemnicy korespondencji oraz ochrony danych osobowych osób, do których kierowana jest korespondencja.
Adwokaci podkreślają uciążliwość w prowadzeniu korespondencji z organami wymiaru sprawiedliwości, gdyż z jednej strony w większości postępowań zachowany został wymóg nadawania przesyłek przez strony (obywateli) do sądów i prokuratur za pośrednictwem operatora wyznaczonego, czyli Poczty Polskiej S.A., z drugiej zaś strony odbiór awizowanych przesyłek sądowych i prokuratorskich następował będzie za pośrednictwem placówek innego operatora pocztowego.
? Bez właściwej akcji informacyjnej skierowanej do społeczeństwa może dojść do szeregu błędów w nadawaniu przesyłek przez obywateli, którzy odbierając przesyłki u nowego operatora, za jego pośrednictwem skierują odpowiedź do sądu lub prokuratury i narażą się na niedochowanie terminu procesowego z uwagi na pominięcie Poczty Polskiej SA jako operatora wyznaczonego.- czytamy w uchwale. Prezydium NRA zwraca przy tym uwagę, iż dokonana zmiana operatora pocztowego nie zwalnia prokuratorów biorących udział na prawach strony w różnego rodzaju postępowaniach (z wyjątkiem postępowań karnych) od obowiązku nadawania przesyłek pocztowych przez ?wyznaczonego? operatora pocztowego, pod rygorem niedotrzymana terminu procesowego w tego typu sprawach.

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …