Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Można pozywać Volkswagena

Można pozywać Volkswagena

W wyroku wydanym 9 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie przeciwko koncernowi Volkswagen Aktiengesellschaft (VW AG) orzekł, że producent pojazdów, które zostały niezgodnie z prawem wyposażone w oprogramowanie manipulujące danymi, a następnie były sprzedawane w innych państwach członkowskich, może zostać pozwany przed sądami tychże państw. Szkoda ponoszona przez nabywcę urzeczywistnia się bowiem w państwie członkowskim, w którym nabywa on pojazd za cenę przewyższającą jego rzeczywistą wartość.

Więcej na monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Pozew za polski KPO

Największe organizacje sędziowskie w Europie skarżą do Sądu Unii Europejskiej decyzję Rady UE, która w …