Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / MS szuka kandydatów

MS szuka kandydatów

Ministerstwo Sprawiedliwości / Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka/ informuje, że w związku z upływem II kadencji Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, powołanej Zarządzeniem Nr 24/09/PR Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2009 r. planowane jest powołanie nowej Rady. Stosownie do ustaleń podjętych w dniu 7 sierpnia br. na otwartym spotkaniu osób zainteresowanych rozwojem polubownych metod rozwiązywania sporów, na którym została omówiona nowa koncepcja zespołu doradczego Ministra Sprawiedliwości w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów zapraszamy podmioty skupiające specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz zainteresowanych członkostwem w Radzie do zgłaszania kandydatów, których widziałyby w składzie Rady. W celu zgłoszenia kandydatury, prosimy o wypełnienie załączonego Formularza zgłoszeniowego.
Termin zgłaszania kandydatur upływa z końcem dnia 12 września 2014 r. Lista kandydatów zostanie przekazana Ministrowi Sprawiedliwości w celu dokonania wyboru członków Rady.

Sprawdź także

„Smoleńsk” dla wybranych

Dziennikarze są niedopuszczani do relacjonowania „miesięcznicy smoleńskiej” i odpychani przez Policję. HFPC zwraca się do …