Finansowanie pomostowe

MSS wspiera sędziego z RP

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów, reprezentujące stowarzyszenia z 92 krajów z pięciu kontynentów, wydało oświadczenie w obronie sędziego Igora Tulei, który ma zostać pozbawiony immunitetu 9 czerwca bieżącego roku na posiedzeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.


Przypomnijmy, Prokuratura Krajowa chce postawić sędziemu Tulei postawić zarzut karny „niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień, związany z czynnościami sądu w 2017 roku.” Chodzi o uchylenie przez sędziego Tuleyę decyzji prokuratora o umorzeniu śledztwa w sprawie obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r. i wydanie mediom zezwolenia na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu

W opinii Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Igor Tuleya wniósł ogromny wkład w debatę na temat polskich reform systemu prawnego, podważających niezależność sądownictwa. „Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że postępowanie przeciwko Igorowi Tulei istotnie podważa fundamenty sprawiedliwości, która jest prawem wszystkich Polaków” – można m.in. przeczytać w oświadczeniu.
Sędziowie domagają się „umorzenia postępowania przez prokuraturę lub zwrócenia się do Izby Dyscyplinarnej z wnioskiem o zadanie pytania prejudycjalnego do TSUE, czy rozstrzyganie spraw w zakresie pozbawienia sędziego immunitetu, na podstawie okoliczności wskazanych w niniejszej sprawie, jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.”
Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów wzywa również Komisję Europejską do złożenia wniosku do TSUE o uniemożliwienie Izbie Dyscyplinarnej SN do zajmowania się sprawą do czasu wydania stosownego wyroku. Ponadto „Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów potwierdza swoje wsparcie wobec wszystkich sędziów w Polsce, Unii Europejskiej i wszędzie tam, gdzie nieustraszenie chronią i stosują zasady prawne, (a tam gdzie jest to właściwe – prawo Unii Europejskiej), prawa człowieka oraz zasady niezależności sędziowskiej, potwierdzane przez międzynarodowe wyroki oraz wiążące deklaracje. Jest to wszakże ich obowiązek, obowiązek który należy wykonywać bez strachu i bezstronnie. Niewykonanie tego obowiązku podważa i eroduje zaufanie społeczne wobec sądownictwa”
Źródło: tvn.24.pl

Sprawdź także

Ratujmy lasy deszczowe

Amazonia może zniknąć w ciągu kilkudziesięciu lat. Las wyniszczają celowe podpalenia i masowa wycinka. Ale …