Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Nabywanie ziemi przez cudzoziemców

Nabywanie ziemi przez cudzoziemców

Posłowie podczas minionej sesji Sejmu pracowali także nad sprawozdaniem Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zgodnie z dokumentem w ubiegłym roku cudzoziemcy uzyskali 252 zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 697 ha. Na nabycie lub objęcie akcji w spółkach handlowych z siedzibą w Polsce, będących właścicielami nieruchomości, cudzoziemcy otrzymali 11 zezwoleń obejmujących 12 ha. Najwięcej wniosków o wydanie zezwolenia dotyczyło nabywania nieruchomości rolnych lub leśnych. Liczba tych zezwoleń na rzecz obywateli UE, którzy mieszkają lub planują osiedlić się na stałe w Polsce i prowadzić gospodarstwa agroturystyczne lub niewielkie gospodarstwa rolne, w 2013 r. pozostała na podobnym poziomie co w roku poprzednim.
W 2013 r., analogicznie do lat poprzednich, największe zainteresowanie nabyciem nieruchomości w Polsce dotyczyło podmiotów pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Autor sprawozdania podkreśla, że ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców skutecznie chroni interes gospodarczy i społeczny Polski oraz, że obrót nieruchomościami z udziałem cudzoziemców podlega stałej kontroli MSW i nie stwarza zagrożenia dla interesów narodowych. Sprawozdanie przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie sprawozdania.

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …