Ultimatum sędzi

Oświadczenie sędzi Doroty Zabudowskiej dotyczące komunikatu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z dnia 6 czerwca 2019 r.

W związku z zamieszczoną na stronie głównej Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz w piśmie z dnia 5 czerwca 2019 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich informacją, że przyjęłam gratyfikację finansową od oskarżonego w postępowaniu toczącym się przed Sądem, w którym orzekam, stanowczo żądam sprostowania tej informacji, gdyż powyższe sformułowanie godzi w moje dobre imię jako sędziego i wprowadza odbiorców w błąd co do przedmiotu postępowania. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Rzecznika dotyczyło przyjęcia przeze mnie Gdańskiej Nagrody Równości od Prezydenta Miasta Gdańska, nie zaś bliżej nieokreślonej „gratyfikacji finansowej” od bliżej nieokreślonego oskarżonego.
Sam Rzecznik w wezwaniu datowanym na 20 stycznia 2019 r. (niespełna tydzień po śmierci Prezydenta Adamowicza), żądał ode mnie wyjaśnień w sprawie „przyjęcia od Prezydenta Miasta Gdańska Gdańskiej Nagrody Równości”, nie zaś „przyjęcia gratyfikacji pieniężnej od oskarżonego”.
Fakt przyjęcia przeze mnie Gdańskiej Nagrody Równości z rąk ś.p. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest okolicznością powszechnie znaną, podobnie jak to, że finansową część tej Nagrody przekazałam na cel społeczny, co zadeklarowałam w dniu jej otrzymania. Rzecznik Dyscyplinarny
Sędziów Sądów Powszechnych również dysponuje tą wiedzą, zarówno z mediów, jak i z udzielonych przeze mnie wyjaśnień.
Rzecznik wiedział również, iż nie miałam nic wspólnego ze sprawą karną Pawła Adamowicza, gdyż wyjaśnień udzielał Rzecznikowi również Prezes Sądu, w którym pracuję.
Pominięcie powyższych okoliczności zarówno w informacji na stronie RDSSP, jak i w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich stanowi celowe wprowadzenie w błąd opinii publicznej.
Insynuacja, jakobym przyjęła korzyść finansową od oskarżonego, stanowi naruszenie mojego dobrego imienia, zarówno jako sędziego, jak i jako człowieka i naraża mnie na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego, tym bardziej, że została opublikowana w środkach masowego komunikowania, tj. w Internecie.
Oczekuję niezwłocznego sprostowania nieprawdziwej informacji na stronie internetowej Rzecznika poprzez wskazanie, iż postępowanie wyjaśniające było prowadzone w związku z przyjęciem przeze mnie od Prezydenta Miasta Gdańska Gdańskiej Nagrody Równości. Oczekuję również upublicznienia
informacji na temat wyników tego postępowania.
W przeciwnym razie podejmę kroki prawne w celu ochrony mojego dobrego imienia.

Gdańsk, 6 czerwca 2019 r.
Dorota Zabłudowska
Sędzia Sądu Rejonowego
Gdańsk-Południe w Gdańsku

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …