Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Nagrody CCBE

Nagrody CCBE

Ukraińska prawniczka Nadia Volkova i Ukraińskie Narodowe Stowarzyszenie Adwokatów (UNBA) zostali laureatami tegorocznej Nagrody Praw Człowieka CCBE 2022.

CCBE postanowiło przyznać Nagrodę Praw Człowieka CCBE 2022 ukraińskiej prawniczce Nadii Volkovej i UNBA za ich odwagę, determinację i zaangażowanie w obronę praw człowieka oraz praworządności w Ukrainie.

Prezydent CCBE, James MacGuill, wręczy nagrody podczas Sesji Plenarnej CCBE w piątek 25 listopada 2022 r. w Brukseli.

Poprzez tę nagrodę CCBE pragnie podkreślić ważną rolę, jaką prawnicy odgrywają dla obywateli Ukrainy w obronie ich praw podstawowych.

Nadia Volkova jest ukraińską prawniczką, która konsekwentnie angażuje się w inicjatywy skoncentrowane na ofiarach, począwszy od współpracy z Amnesty International, w celu zwalczania naruszeń praw człowieka w Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Azji Centralnej i Południowym Kaukazie, poprzez przygotowywanie wniosków sądowych i reprezentowanie ofiar naruszeń praw człowieka przed sądami krajowymi i przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPCz). Wielokrotnie współpracowała z Radą Europy, w tym przy promowaniu, podpisywaniu i ratyfikowaniu Konwencji  Stambulskiej.

Jako założycielka i dyrektor Ukraińskiej Prawniczej Grupy Doradczej (ULAG) w Kijowie, która dołączyła do sojuszu ukraińskich organizacji praw człowieka (koalicja 5AM) zajmującego się dokumentowaniem zbrodni wojennych w Ukrainie, odegrała kluczową rolę we wspieraniu sądów krajowych i Międzynarodowego Trybunału Karnego w  śledztwach dotyczących potencjalnych zbrodni wojennych.

Ukraińska Krajowa Izba Adwokacka (UNBA) jest organizacją, która powstała w 2012 roku i zrzesza adwokatów z całej Ukrainy. Pomimo wprowadzenia wewnętrznego stanu wojennego, wymiar sprawiedliwości w Ukrainie nadal działa, zapewniając dostęp do wymiaru sprawiedliwości i praw człowieka. Jest to osiągnięcie, które można przypisać głównie odważnym ukraińskim prawnikom i pracownikom wymiaru sprawiedliwości, którzy walczą o utrzymanie rządów prawa w tych niezwykle trudnych okolicznościach. W tym względzie UNBA wykazała znaczną solidarność z narodem ukraińskim w obecnej wyniszczającej sytuacji. UNBA nadal wypełniała swoje misje, zapewniając pomoc prawną obywatelom Ukrainy, w celu ochrony ich podstawowych praw, jak również wzmocnienia podstaw rządów prawa w Ukrainie w czasach wojny.

HHHHH

Sprawdź także

Pióro Nadziei 2022

Otwarcie zgłoszeń do nagrody medialnej Pióro Nadziei za rok 2022! Od 5 do 29 stycznia …