Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Najniższe stawki w Europie

Najniższe stawki w Europie

Adwokaci są niezadowoleni z rządzących. Jeszcze w czerwcu Naczelna Rada Adwokacka zadecyduje, w jaki sposób dać temu wyraz – informuje „Rzeczpospolita”. Protest może polegać na niewyznaczanie adwokatów do występowania z urzędu, strajku włoskim czy demonstracji pod Kancelarią Premiera. Adwokaci nie chcą się zgodzić z niskimi stawkamiza sprawy z urzędu. Ponadto, jak powiedział gazecie Andrzej Zwara, prezes NRA, projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie daje środowiskom prawniczym prawa zgłaszania kandydatów na sędziów, a zmiany w procedurze karnej mają m.in. pozwolić na kontrolę korespondencji między zatrzymanym a jego obrońcą.
Tymczasem prawnicy Unii Europejskiej są solidarni z Polską w sprawue stawek za pomoc prawną z urzędu Reprezentanci 250 niezależnych samorządów prawniczych Unii Europejskiej, którzy wzięli udział w Zgromadzeniu Ogólnym European Bars Federation w Bilbao, wyrazili zaniepokojenie stawkami za świadczenie pomocy prawnej z urzędu w Polsce. W ten sposób solidaryzują się z polskimi kolegami po fachu w staraniach o zmianę ich wysokości. Zgromadzenie odbyło się w dniach 14-16 maja br. Spośród 93 delegatów, Polskę reprezentowali adwokaci z Katowic, Olsztyna i Krakowa oraz kilku radców prawnych. Adwokaci z Krakowa przedstawili prezentację swojego miasta, w którym odbędzie się w październiku European Bars Federation Intermediate Meeting. Podczas Zgromadzenia przyjęto rezolucję, popartą przez mecenas Marię Ślązak, prezydent CCBE. Dokument dotyczy stawek za świadczenie pomocy prawnej w Polsce. Prawnicy europejscy wyrażają „swoje zaniepokojenie oraz głęboką solidarność ze swoimi kolegami z Polski w związku z dewaluacją wymienionych w Rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej stawek będących podstawą do ustalenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia pomocy prawnej w Polsce, a także zapewniają o swoim pełnym poparciu dla postulatów podniesienia tych stawek, uznając wysuwane żądania za uprawnione i w pełni słuszne”. W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach głos zabrał adw. Józef Fox. Poinformował, że Adwokatura Polska i katowicka izba adwokacka czynią starania, by poddać nowelizacji rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 sierpnia 2002 roku, dotyczące opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez skarb państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Stawki wynagrodzenia adwokatów podane w tym akcie nie odpowiadają już realiom rynkowym. Adw. Fox omówił także stan prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej w Polsce. Z podobnym problemem, dotyczącym stawek za pomoc prawną z urzędu, borykają się prawnicy z Rumunii i Anglii. Warto przypomnieć, że dzięki staraniom European Bars Federation ww. stawki wynagrodzenia dla adwokatów np. w Hiszpanii uległy pozytywnej zmianie. Podczas Zgromadzenia wybrano nowego prezydenta European Bars Federation – został nim Nazario de OIeaga z Hiszpanii, z kolei funkcję sekretarza generalnego powierzono mec. Charlesowi Kaufholdowi z Luxemburga. Uchwała dotycząca wynagrodzenia z tytułu świadczenia pomocy prawnej w Polsce, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne European Bars Federation Bilbao 16 maja 2015 r.: „Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego European Bars Federation, reprezentujący ponad 800,000 prawników europejskich zrzeszonych w 250 niezależnych samorządach prawniczych Unii Europejskiej, zebrani na dorocznej konferencji w Bilbao pragną wyrazić swoje zaniepokojenie oraz głęboką solidarność ze swoimi kolegami z Polski w związku z dewaluacją wymienionych w Rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej stawek będących podstawą do ustalenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia pomocy prawnej w Polsce, a także zapewnić o swoim pełnym poparciu dla postulatów podniesienia tych stawek, uznając wysuwane żądania za uprawnione i w pełni słuszne. Zgromadzeni delegaci pragną podkreślić fundamentalny charakter prawa każdego człowieka do otrzymania pomocy prawnej świadczonej z urzędu, które między innymi implikuje sposób finansowania tych świadczeń na zasadach sprawiedliwych i odpowiednich. Szczególną uwagę zwraca się ponadto na fakt, iż zaniechanie odpowiedniej waloryzacji stawek wynagrodzenia może wiązać się z istotną szkodą dla tych osób, które mimo zasądzonego zwrotu kosztów nie otrzymują go w wysokości rozsądnie poniesionych wydatków z tytułu zastępstwa procesowego i decydują na niewnoszenie lub też zaniechanie kontynuowania wszczętego postępowania sądowego, odstępując tym samym od dochodzenia swoich słusznych praw wyłącznie z powodów ekonomicznych.” Adw. Józef Fox

Sprawdź także

Policja w roli Inkwizycji

Pomysł PiS – mandat musisz przyjąć. Karnista: sprawiedliwość wymierzać będzie szeregowy policjant. Słowo „panie władzo” …