Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Narada europejskich prokuratorów

Narada europejskich prokuratorów

W dniach 11-13 maja 2016 r. w Hadze (Królestwo Niderlandów) odbyło się 9. Spotkanie Sieci Prokuratorów Generalnych lub Ekwiwalentnych Instytucji w Sądach Najwyższych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli również, w charakterze obserwatorów, Prokuratorzy Generalni Albanii i Serbii. Tegoroczne spotkanie wprzeważającej części było poświęcone omówieniu transgranicznych aspektów zwalczania cyberprzestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej ze zbieraniem e-dowodów w śledztwach dotyczących przestępstw popełnianych przy użyciu internetu. W trakcie wystąpień podkreślano, że tego rodzaju przestępstwa, z reguły, mają międzynarodowy charakter. Dzieje się tak dlatego, że ofiary i sprawcy zamieszkują w różnych krajach, ponadto infrastruktura wykorzystywana do transmisji i przechowywania elektronicznych danych, takich jak: e-maile, zdjęcia czy wiadomości tekstowe, co do zasady, jest ulokowana w różnych krajach, na różnych kontynentach. Coraz bardziej wyszukane sposoby ukrywania przez sprawców ich rzeczywistej tożsamości oraz prowadzonej przez nich przestępczej działalności wymagają ekstra nakładów finansowych, zarówno na specjalistyczny sprzęt jak i szkolenia ekspertów zatrudnianych przez organy ścigania. Z ramienia Prokuratury Krajowej w spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Mieczysław Śledź oraz pełniąca obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Beata Hlawacz. Kolejne spotkanie Sieci Prokuratorów Generalnych lub Ekwiwalentnych Instytucji w Sądach Najwyższych Państw Członkowskich UE odbędzie się w 2017 roku w Irlandii.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

Protokół oględzin więźnia

Czy Służba Więzienna pracuje nad wytycznymi dotyczącymi sposobu dokumentowania obrażeń osadzonych. Odpowiedź W czasie z …