Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Narada mediatorów

Narada mediatorów

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości zapraszarzedstawicieli środowisk mediacyjnych na kolejne otwarte spotkanie osób zainteresowanych rozwojem polubownych metod rozwiązywania sporów. W spotkaniu będą uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Gospodarki. Celem spotkania jest zaprezentowanie efektu prac Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej powołanego przez Ministra Gospodarki. Ponadto, zostaną omówione organizacja tegorocznego Tygodnia Mediacji oraz nowa koncepcja ciała doradczego Ministra Sprawiedliwości w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów (będącego następcą Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości). Spotkanie odbędzie się 7 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w sali 501 gmachu głównego Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11 w Warszawie. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń, które prosimy kierować przy użyciu formularza online zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/formularz-zgloszeniowy. Ponadto informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie zwraca kosztów dojazdu oraz udziału w spotkaniu, w tym delegacji. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące spotkania prosimy kierować na adres: mediacja@ms.gov.pl.

Sprawdź także

Adwokaci o TA

Tymczasowe aresztowanie w ocenie adwokatów – raport NRA Przepisy dotyczące tymczasowego aresztowania (TA) w Polsce …