Strona główna / Aktualności / Narada resortów sprawiedliwości UE

Narada resortów sprawiedliwości UE

W dniach od 29 do 30 stycznia 2015 roku w Rydze trwało nieformalne spotkanie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE. Stolica Łotwy była miejscem spotkania z racji obecnie sprawowanej przez ten kraj Prezydencji w Unii Europejskiej. Resort sprawiedliwości reprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn. Tematami rozmów były ? w zakresie wymiaru sprawiedliwości ? możliwe działania w walce z terroryzmem oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych dla wymiaru sprawiedliwości. Na prośbę delegacji francuskiej, miała miejsce krótka wymiana poglądów nt. poprawy funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości i współpracy sądowej w kontekście rosnącego zagrożenia terrorystycznego. Na zakończenie ministrowie przyjęli wspólne oświadczenie dotyczące wzmocnienia współpracy, wymiany informacji i poprawy legislacji w tym zakresie. Jednocześnie podkreślono, że nowe rozwiązania muszą gwarantować prawa podstawowe i wolności obywatelskie. Wojciech Węgrzyn wskazał, że do ożywienia jednolitego rynku cyfrowego niezbędny jest zespół działań dotyczących różnych obszarów prawa. Zaapelował do Komisji Europejskiej, aby pilnie zajęła się regulacjami, które w pełni odpowiadałyby specyfice obrotu treściami cyfrowymi, świadczenia usług cyfrowych, jak również zawierania w tym zakresie umów on-line.
Komisja Europejska uzyskała zgodę ministrów co do inicjatywy mającej stworzyć jednolite ramy prawne dla sprzedaży treści cyfrowych w ramach wspólnego rynku. Ministrowie podkreślili także znaczenie nowych technologii i cyfryzacji dla ułatwiania obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W Rydze odbyło się także wspólne spotkanie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego (PW), które dotyczyło przeglądu działań prowadzonych w państwach PW w zakresie zwalczania korupcji. W toku spotkania podkreślono potrzebę ścisłej współpracy, szczerego dialogu i budowy zaufania.

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …