Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Narada sędziów rodzinnych

Narada sędziów rodzinnych

5 lipca 2016 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń zrzeszających sędziów, w tym sędziów rodzinnych, z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że z uwagi na specyfikę spraw rodzinnych, w której z reguły mamy do czynienia z dwoma stronami
silnego konfliktu, celem Rzecznika jest podejmowanie działań o charakterze generalnym, które umożliwiałyby rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez obywateli w sposób systemowy, poprzez zmianę prawa bądź praktyki orzeczniczej. Z tego powodu zasadne byłoby ustalenie obszarów, w których zdaniem sędziów rodzinnych wskazane byłyby działania Rzecznika, prosił również o zasygnalizowanie zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie tych sądów.
Uczestnicy zgodnie przyznali, że wiele problemów ma swoje źródło w wieloletnim niedocenianiu pracy sądów rodzinnych. Palącym problemem jest brak asystentów oraz referendarzy w wydziałach rodzinnych, którzy delegowani są do innych jednostek, głównie wydziałów gospodarczych. Kolejnym problemem są niedobre rozwiązania ustawowe, takie jak zasada integralności wyroku rozwodowego (wyrok rozwodowy musi zawierać rozstrzygnięcia o kontaktach, władzy rodzicielskiej i alimentach, nawet jeśli małżonkowie mają swoje ustalenia w tych kwestiach, a rozstrzyganie ich na etapie rozwodu podsyca konflikt), dwa etapy orzekania oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz rodzica, któremu drugi rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem, czy też brak możliwości wzywania stron z pominięciem sposobów przewidzianych przez przepisy ogólne KPC, co wpływa na długotrwałość postępowań.
Podczas spotkania padło wiele propozycji konkretnych rozwiązań mających na celu usprawnienie pracy wydziałów rodzinnych. Rzecznik praw obywatelskich zaznaczył, że w oparciu o przedstawione przez praktyków wnioski oraz zgłaszane do Biura RPO problemy w najbliższym czasie zostaną podjęte konkretne działania w postaci wystąpień generalnych. Widząc ogromną potrzebę zmian w sądownictwie rodzinnym uczestnicy spotkania postanowili zorganizować kolejną taką rundę roboczą.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …