Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Narada z prezesami sądów apelacyjnych

Narada z prezesami sądów apelacyjnych

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, uczestniczył w corocznej naradzie Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z Prezesami Sądów Apelacyjnych i Okręgowych. Spotkanie odbyło się w dniach 15-17 grudnia 2014 r. w Popowie. Wzięli w niej udział Podsekretarze Stanu: Monika Zbrojewska, Wojciech Hajduk i Wojciech Węgrzyn oraz Waldemar Szmidt ?
Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości wraz z zastępcami. Gościem narady był prof. Roman Hauser, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Narada poświęcona była przede wszystkim omówieniu wyników działalności sądów powszechnych w 2014 r., wdrażaniu reformy procedury karnej, reorganizacji struktury sądów rejonowych oraz zmianom legislacyjnym w obszarze ustroju sądów powszechnych.
Minister Cezary Grabarczyk w wystąpieniu rozpoczynającym obrady wskazał na konieczność kontynuowania procesu modernizacji sądownictwa, zwłaszcza przez szersze zastosowanie w jego bieżącym funkcjonowaniu narzędzi informatycznych. Zaakcentował również potrzebę ograniczenia kognicji sądów, m.in. poprzez przekazanie niektórych kategorii spraw rozstrzyganych obecnie przez sędziów do kompetencji referendarzy sądowych. W tym kontekście zwrócił uwagę słuchaczy na możliwe rozwiązanie dotyczące spraw wykroczeniowych. Podkreślił również, że działania na rzecz lepszego wymiaru sprawiedliwości wpisują się w program budowy sprawnego państwa oraz są odpowiedzią na związane z nim oczekiwanie, że polski wymiar sprawiedliwości będzie powszechnie postrzegany, jako sprawiedliwy i otwarty dla obywatela.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Wykład dr H. Machińskiej

To będzie taki dłuższy wstęp do właściwego wykładu, który odbędzie się na UW w terminie …