Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Nasze cele wciąż przepełnione

Nasze cele wciąż przepełnione

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej wystąpiła do Komitetu Ministrów Rady Europy w związku z niewykonaniem przez polskie władze wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących przeludnienia w polskich więzieniach. ETPCz w 2009 r. wydał wyroki w sprawach polskich więźniów:Orchowski przeciwko Polsce oraz Sikorski przeciwko Polsce.
Trybunał uznał, że w tych sprawach doszło do naruszenia zakazu stosowania tortur (art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). Przyczyną było przeludnienie w celach, w których przebywali skarżący. Trybunał zwrócił również uwagę na systemowy charakter tego problemu. ?Wydanie tych wyroków, ze względu na ich precedensowy charakter, powinno skutkować wprowadzeniem rozwiązań pozwalających na zmniejszenie i ostateczne wyeliminowanie przyczyn problemu przeludnienia w polskich zakładach karnych? ? mówi Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC. Z obecnie obowiązujących regulacji prawnych wynika, że minimalna powierzchnia przewidziana dla jednego więźnia w Polsce wynosi 3 m⊃2;. Warto podkreślić, że standard 3 m⊃2; ustanowiony przez prawo polskie jest jednym z najniższych w porównaniu do innych krajów europejskich. Przykładowo, prawo austriackie przewiduje 6 m⊃2;, w Belgii jest to 9 m⊃2;, w Grecji 10 m⊃2;, a w Turcji 8?9 m⊃2;.
Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu w czterech kolejnych raportach dotyczących Polski wskazał, że władze Polski muszą przeprowadzić zdecydowane działania, by zmniejszyć współczynnik przeludnienia, w celu zapewnienia co najmniej 4 m⊃2; powierzchni mieszkalnej na więźnia.
Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Służby Więziennej według stanu z 17 maja 2013 r. w jednostkach penitencjarnych ogółem przebywało 86 612 osób osadzonych. Średnie zaludnienie zakładów karnych i aresztów śledczych w skali kraju wyniosło 98,1%. Wśród nich są oddziały, w których współczynnik ten wynosi powyżej 110%. Podstawą tych statystyk jest obowiązująca w Polsce, niezgodna ze standardami CPT, norma 3 m⊃2;. ?Problem przeludnienia wiąże się z częstotliwością stosowania kary pozbawienia wolności? ? mówi Katarzyna Wiśniewska, prawniczka HFPC. ?Konieczne jest więc przeprowadzenie weryfikacji regulacji prawnych, rzadsze stosowanie tymczasowego aresztowania oraz częstsze stosowanie przewidzianych przez prawo środków nieizolacyjnych? ? dodaje Katarzyna Wiśniewska.
Zdaniem organizacji wyroki ETPCz w sprawie Sikorski i Orchowski przeciwko Polsce nie zostały wykonane. Organizacje apelują do Komitetu Ministrów Rady Europy o nadzór nad ich wykonaniem.
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Zmiany w sądach nielegalne

TSUE: Orzeczenie wydane przez neo-sędziego można uznać za niebyłe 1 ZDJĘCIE Siedziba TSUE (zdjęcie ilustracyjne) …