Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Nauczą policjantów praw człowieka

Nauczą policjantów praw człowieka

W Biurze RPO odbyło się spotkanie Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz z Minister Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską. Podczas rozmowy poruszone zostały m.in. następujące problemy: • potrzeba lepszej edukacji w Policji na temat praw człowieka; zastanawiano się, czy nie byłoby celowe powołanie specjalnego Centrum
Szkoleniowego Praw Człowieka we współpracy z którąś ze szkół wyższych w Polsce; • rozmowa dotyczyła też wprowadzenia nowych form walki z uzależnieniami, m.in. po to, aby można było ograniczyć przypadki zgonów osób nietrzeźwych na posterunkach policji; • poruszono kwestię oszacowywania i podawania do publicznej wiadomości rzeczywistych kosztów zabezpieczenia przez policję imprez masowych, w tym imprez sportowych; • Rzecznik Praw Obywatelskich przekazała swoje spostrzeżenia i obawy dotyczące ustawy o środkach przymusu bezpośredniego; • Rzecznik zwróciła uwagę na nowe wyzwania związane ze zbliżającym się terminem wprowadzenie zasady kontradyktoryjności w procesie karnym; • przedmiotem rozmowy była też kwestia zbudowania szerokiego systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli; • ustalono, że odbędą się następne spotkania, w szerszym gronie, z udziałem dyrektorów BRPO i MSW, dotyczące rozwoju współpracy między oboma instytucjami w sprawach ważnych dla obywateli.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …